ADVOKÁT | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

Mgr. Jana Otčenášková, LL.M.

E-mail: jana.otcenaskova@prkpartners.com


Jana Otčenášková je advokátkou PRK Partners a ve své advokátní praxi se zaměřuje na poskytování právních služeb zahraničním subjektům v ČR. Specializuje se na problematiku smluvních vztahů, obchodních korporací, ochrany osobních údajů, insolvenčního práva, soudních sporů a práv k nemovitostem. V rámci své užší specializace má hluboký vhled do specifik smluvních vztahů se státem a problematiky převodu vlastnictví.Jana získala v roce 2014 magisterský titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V letech 2012-2013 studovala německé právo na Univerzitě v Passau v rámci programu Erasmus a v roce 2016 na téže univerzitě získala titul LL.M. Od roku 2019 je advokátkou zapsanou u České advokátní komory.

Jana pracovala po absolvování studia pro Ministerstvo financí České republiky v oddělení právního zastupování a poradenství, kde se specializovala na problematiku smluvních vztahů České republiky se soukromými subjekty a právo obchodních korporací a státních podniků (2014-2016) a v advokátní kanceláři LTA Legal, s.r.o. převážně se zaměřující na poskytování poradenství v oblasti obchodního práva pro německou klientelu (2016-2019). K PRK Partners se připojila v roce 2019.

Jana poskytuje právní služby v češtině, angličtině a němčině.

Dohodnite si stretnutie