OBLAST PRAXE

Právo obchodních vztahů  a  mezinárodního obchodu

Podnikatelské subjekty se ve své každodenní obchodní praxi zabývají otázkami mezinárodního obchodu a obchodního práva. Je vždy nezbytné najít správné a nejlepší řešení pro řádný chod jakékoli organizace, od startupů až po velké nadnárodní korporace. Našim klientům poskytujeme vysoce profesionální a erudovanou právní pomoc – od právní ochrany při zavádění nového výrobku či značky, přes nastavení logistických a distribučních kanálů, až po řešení spotřebitelských nároků. Dále pomáháme podnikům orientovat se
ve stále složitějším a neustále se vyvíjejícím regulatorním prostředí.

V oblasti práva obchodních vztahů a mezinárodního obchodu patří PRK Partners k vedoucím kancelářím ve střední Evropě. Náš tým poskytuje právní poradenství ve všech hlavních oblastech práva, zejména v obchodním zastoupení a distribuci, franšízingu a ochrany spotřebitele. Naše poradenství pokrývá oblasti logistiky, dopravy, zasilatelství a skladování. PRK Partners právně zaštiťuje technické požadavky a označování výrobků a jejich následnou regulaci, bezpečnost výrobků a svolávací akce. Naše profesionálové se také věnují oblastem nákupu, prodeje a výroby. Jsme specialisty analýzy FTO, obchodu s vojenským materiálem
a zbožím dvojího užití. V neposlední řadě poskytujeme právní poradenství ve věcech kontroly dovozu/vývozu, sankcí a trade compliance.

Silný právní tým na Vaší straně

Monika Mašková

Partner


Mgr. Monika Mašková

Michal Matějka

Partner


JUDr. Ing. Michal Matějka

Roman Pečenka

Partner


Mgr. Roman Pečenka

Kristýna Faltýnková

Advokát


JUDr. Kristýna Faltýnková

Tereza Leonardi

Advokát


Mgr. Tereza Leonardi

Zbyněk Loebl,

Of Counsel


Mgr. Ing. Zbyněk Loebl, LL.M.

Reference

Komplexní právní poradenství společnosti Philip Morris International Inc. v souvislosti s uvedením nové kategorie tabákových výrobků na český a slovenský trh (elektronická cigareta IQOS), včetně pomoci při řešení následných záležitostí.

 

Právní poradenství s přípravou české verze INCOTERMS 2020 pod záštitou Národního výrobu mezinárodní obchodní komory v České republice.

Právní poradenství společnosti Marks & Spencer ohledně zahrnutí jejích produktů do zásilkové služby „Donáška do domu“ na českém trhu.

Právní poradenství různým klientům v oblasti ochrany spotřebitele, včetně uzavírání distančních a online smluv, odpovědnosti za vady, záruky a stažení výrobků z trhu.

Právní poradenství společnosti SCS Software s.r.o. v celé řadě smluvních a obchodních záležitostí, včetně distribučních dohod a procesu nákupu systémů IT.