OF COUNSEL | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

Mgr. Ing. Zbyněk Loebl, LL.M.

Email: zbynek.loebl@prkpartners.com


Zbyněk Loebl je odborníkem na právo internetu, konvergentních služeb, elektronických komunikací, elektronického obchodu, ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti a duševního vlastnictví.

Zbyněk získal magisterský titul na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, dále získal titul LL.M. na Queen Mary & Westfield College v Londýně a titul Ing. na fakultě zahraničního obchodu na VŠE v Praze.

Po stáži v Londýně Zbyněk pracoval jako senior právník u Sipovic & Partners. V letech 1999-2009 působil jako partner a později jako vedoucí partner v Central European Advisory Group. Zbyněk byl rovněž externím poradcem Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR (2007-2009) a pracoval jako senior právník v Rowan Legal (2010-2012). Po několik let byl členem Rozkladové komise ÚOOÚ ČR. Zbyněk je jedním ze zakladatelů společnosti Youstice, která se specializuje na online řešení sporů. K PRK Partners se připojil v roce 2016.

Jako jediný právník ze střední Evropy působil od počátku v IT Law Europe, volném sdružení právníků, specializujících se na právo moderních technologií. Několik let rovněž působil jako český představitel v International Technology Law Association a nyní je členem The National Center for Technology and Dispute Resolution (NCTDR). Zbyněk se podílel na řadě mezinárodních projektů v oblasti přeshraničních online řešení sporů.

Zbyněk je autorem knihy Designing Online Courts (The Future Of Justice Is Open To All), Kluwer Law International, 2019.

Zbyněk hovoří plynně česky a anglicky.

Mediální činnost


Zbyněk Loebl je autorem blogu Právo v digitálním světě.2. kulatý stůl Online soudnictví

Tématem druhého diskusního stolu jsou očekávání odborné a laické veřejnosti v souvislosti s online soudnictvím, včetně ve vztahu k problematickému přístupu ke spravedlnosti v některých případech (spory nízké hodnoty, ale velkého počtu, spory vzniklé v online prostředí, atp.)

6. kulatý stůl o online soudnictví

Systematický přístup k budování online soudnictví v ČR: Jakým směrem se vydat? Jak tvorbu online soudů iniciovat a jakým způsobem v ní pokračovat? Lze se inspirovat v zahraničí? Pokračování diskuse zahájené v červnu: Je, resp. může být online soudnictví politickým tématem? Je online soudnictví již nyní součástí plánů na modernizaci veřejné správy? Jak ovlivní podobu online soudnictví u nás i jinde umělá inteligence? Jaké jsou nejdůležitější úkoly ministerstva spravedlnosti v oblasti elektronizace justice v příštích letech? Je mezi nimi již příprava online soudnictví

7. kulatý stůl o online soudnictví

Co by bylo dobré dělat v ČR příští rok v přípravě na online soudnictví, co bude dělat ministerstvo spravedlnosti, soudci a advokáti? Čím by mohli přispět další zájemci o tuto problematiku?

8. kulatý stůl Online soudnictví v České republice

Hlavní témata k diskusi: Představení hlavních výsledků projektu o přípravě na zavádění online soudnictví v ČR, aktuální informace o digitalizaci justice z ministerstva spravedlnosti, diskuse o motivaci občanů využívat online soudnictví, strojové učení (AI) jako budoucnost a co z toho plyne pro online soudnictví a další zajímavá témata.

Sjednejte si schůzku