PARTNER | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

JUDr. Ing. Michal Matějka

E-mail: michal.matejka@prkpartners.com


Michal Matějka je partnerem PRK Partners se specializací na právo informačních technologií, právo duševního a průmyslového vlastnictví, obchodní smluvní právo, mezinárodní obchod a řešení souvisejících sporů.

K PRK Partners se připojil v říjnu 2018, předtím pracoval bezmála 17 let v pražské pobočce advokátní kanceláře Baker & McKenzie.

Michal je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Advokátem je od roku 2008, od roku 2018 je rovněž oprávněn poskytovat právní služby na území Slovenska jako usazený evropský advokát.

Michal má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním globálních a nadnárodních klientů v soudních, smluvních i regulatorních záležitostech, pravidelně přednáší v oblasti práva ICT a duševního vlastnictví na FIT ČVUT v Praze a Právnické fakultě UK a je také expertem pro řešení doménových sporů v UDRP a sporů o domény .cz a k tématům v rámci své specializace je autorem i několika publikací a článků v odborném tisku.

Michal hovoří plynně česky a anglicky.


Ocenění

Uznávaný odborník na duševní vlastnictví a ICT

Uznávaný odborník na duševní vlastnictví a ICT


Sjednejte si schůzku