OF COUNSEL | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

E-mail: petr.bezouska@prkpartners.com


K PRK Partners se připojil v roce 2011 jako Of Counsel, specializuje se zejména na poradenství související s rekodifikací soukromého práva v České republice, náhradu škody, nemovitosti a smluvní závazky (především nájemní a pracovní právo). Petr Bezouška vystudoval Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni. Zde obhájil disertační práci na téma: "Nová úprava individuálního pracovního práva" a získal titul Ph.D. (2008).

Petr má bohaté legislativní zkušenosti. Od roku 2006 do roku 2023 byl členem Legislativní rady vlády ČR a v letech 2010 až 2013 byl poradcem předsedy vlády ČR v právních a legislativních otázkách.

V rámci různých platforem se od roku 2005 podílel na rekodifikaci soukromého práva, byl např. předsedou minitýmu pro oblast věcných práv při Rekodifikační komisi Ministerstva spravedlnosti ČR. V roce 2008 předsedal komisi pro koncepční novelizaci zákoníku práce při Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Spolupracoval též na tvorbě doprovodných a změnových zákonů k novému občanskému zákoníku. Kromě jiného vypracoval též návrh zákona o pracovním poměru v souvislosti s přípravou nového občanského zákoníku. Po celou dobu její existence byl členem Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL) při Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Petr se aktivně věnuje akademické práci, vyučuje občanské právo. Od roku 2011 působí na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V minulosti vyučoval na Fakultě právnické Západočeské univerzity, kterou však opustil pro nesouhlas s jejím dalším směřováním a zastavením reformního úsilí. Petr je autorem / spoluautorem řady odborných článků, komentářů a vysokoškolských učebnic, je rovněž vyhledávaným lektorem pro problematiku občanského práva.

Dohodnite si stretnutie