OBLASŤ PRAXE

Nehnuteľnosti a stavebníctvo

Naša kancelária je už viac ako štvrťstoročie jedeným z významných hráčov na trhu právnych služieb v oblasti nehnuteľností. Za toto obdobie advokátska kancelária PRK Partners vybudovala silný a skúsený tím, ktorý vystaval svoju povesť na schopnosti rýchlo poskytnúť efektívne riešenia šité na mieru konkrétnemu klientovi. S klientmi spolupracujeme v priebehu všetkých fáz projektov, od ich výstavby alebo kúpy, cez prevádzku a prenájom až po predaj, a to vrátane financovania a ďalších súvisiacich otázok, pri ktorých riešení úzko spolupracujeme s expertmi z ďalších oblastí.

Našim klientom tak vieme poskytnúť komplexné poradenstvo, a to vo vzťahu k ich zmluvným partnerom, ako aj pri rokovaní s orgánmi štátnej správy a samosprávy. Advokátska kancelária PRK Partners sa podieľala na významných akvizíciách na českom a slovenskom trhu a poskytovala poradenstvo pri zásadných developerských projektoch, a to vrátane detailných právnych previerok.

Výstavba

Naši experti sú vyhľadávanými partnermi pre všetky druhy projektov, vrátane rezidenčných, komerčných, priemyselných projektov a budovania infraštruktúry. Náš tím sa do projektu často zapája už v okamihu samotného vzniku myšlienky nového developerského projektu, pričom s klientmi potom spolupracujeme po celú dobu jeho realizácie. Tím advokátskej kancelárie PRK Partners tak poskytuje poradenstvo pri akvizíciách pozemkov, v rámci povoľovacích konaní, pri príprave zmluvnej dokumentácie a výberových konaniach, v súvislosti so zmenami stavieb v priebehu výstavby, pri zabezpečovaní financovania výstavby a tiež zastupuje objednávateľa i zhotoviteľa pri riešení akýchkoľvek sporov súvisiacich s výstavbou. S klientmi spolupracujeme aj na realizácii projektov regenerácie a rozvoja lokalít typu brownfield.

Prenájom komerčných priestorov a asset management

Tím advokátskej kancelárie PRK Partners získal dôveru vlastníkov komerčných nehnuteľností, ktorým poskytujeme komplexné poradenstvo na dennej báze, a to od prípravy nájomných zmlúv až po due diligence nájomcov. Máme bohaté skúsenosti so všetkými formami nájomných zmlúv pre rôzne druhy nehnuteľností. Prenajímateľom poskytujeme právne poradenstvo aj v oblasti správy nehnuteľností, aby ich nehnuteľnosti boli riadne poistené a dobre spravované, a tým bola zachovaná ich hodnota.

Infraštruktúra

Počas svojho viac ako dvadsaťpäťročného pôsobenia sme v našom regióne pomáhali pri výstavbe zásadných projektov infraštruktúry vrátane letísk, čistiarní odpadových vôd, diaľnic aj jadrových elektrární. Máme za sebou veľa skúseností aj s PPP projektmi a štátnymi zákazkami -  našim klientom tak v oblasti infraštruktúry a jej rozvoja poskytujeme komplexné právne služby.

Životné prostredie

Environmentálne aspekty predstavujú dynamický prvok celého trhu nehnuteľností a náš tím tento vývoj pozorne sleduje. Naši právnici pomáhajú klientom s výkladom a dodržiavaním environmentálnych predpisov aj pri riešení otázok právnej zodpovednosti. Náš tím má veľa skúseností s projektmi typu brownfield, v rámci ktorých sú otázky životného prostredia dôležitým faktorom. Klientom tiež ponúkame právnu pomoc pri uplatňovaní ich nárokov vyplývajúcich z ekologických škôd, ako aj pri obrane voči takýmto nárokom.

Akvizície nehnuteľností a iné transakcie

Náš tím má rozsiahle skúsenosti so všetkými typmi realitných transakcií v ich jednotlivých štádiách, a to vrátane transakcií za účasti inštitucionálnych investorov vrátane fondov, reštrukturalizácie a predaja so spätným prenájmom. Našim českým, slovenským a medzinárodným klientom už dlhé roky pomáhame vyjednať, štruktúrovať, pripraviť a vykonať ich transakcie, vrátane tých cezhraničných. Klientom ponúkame právnu podporu pri príprave a vykonávaní právnych previerok, akvizíciách a financovaní, a to na českom i slovenskom trhu nehnuteľností.

Silný právny tím na Vašej strane

Václav Bílý,

Partner


JUDr. Václav Bílý, LL.M., Ph.D.

Jan Kohout

Partner


JUDr. Jan Kohout

Jakub Lichnovský,

Partner


JUDr. Jakub Lichnovský, MHA

Roman Pečenka

Partner


Mgr. Roman Pečenka

Daniel J. Rosický,

Partner


Daniel J. Rosický, B.A., LL.B.

François Veit

Partner


François Veit

Petr Bezouška,

Of Counsel


JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

Rudolf Kožušník

Of Counsel


JUDr. Rudolf Kožušník

Elena Červenová,

Advokát


Mgr. Elena Červenová, LL.M.

Kristýna Faltýnková

Advokát


JUDr. Kristýna Faltýnková

Kateřina Fritzlová

Advokát


Mgr. Kateřina Fritzlová

Norbert Hink

Advokát


Mgr. Ing. Norbert Hink

Jaroslava Jarošová Blažková

Advokát


Mgr. Jaroslava Jarošová Blažková

Šárka Kalinová

Advokát


Mgr. Šárka Kalinová

Tereza Kiszková

Advokát


JUDr. Tereza Kiszková

Zuzana Koudelová

Advokát


Mgr. Zuzana Koudelová

Jaroslava Malcová,

Advokát


Mgr. Jaroslava Malcová, LL.M.

Jana Otčenášková,

Advokát


Mgr. Jana Otčenášková, LL.M.

Jana Pekařová

Advokát


Mgr. Jana Pekařová

Robert Reiss

Advokát


Mgr. Robert Reiss

Petra Stupková,

Advokát


JUDr. Petra Stupková, LL.M.

Tomáš Vlasák

Advokát


JUDr. Ing. Tomáš Vlasák

Bohdan Zubač

Advokát


Mgr. Bohdan Zubač

Zuzana Zuntová,

Advokát


Mgr. Zuzana Zuntová, LL.M.

Tomáš Janoško

Advokátsky koncipient


Mgr. Tomáš Janoško

Referencie

Dlhodobé právne poradenstvo poprednej developerskej a investičnej skupine SATPO Group.

Právne poradenstvo skupine International Campus Group, špecialistovi v oblasti študentského nájomného bývania v Európe, v súvislosti s vývojom prvého súkromného projektu študentského bývania v Prahe.

Poradenstvo spoločnosti LinkCity Czech Republic a.s. v súvislosti s vyjednávaním budúcich kúpnych zmlúv za účelom rozvoja priemyselnej zóny s rozlohou až 20 ha v regióne Ústí nad Labem.

Právne poradenstvo Revetas Capital Advisors LLP - spoločnosti so špecializáciou v oblasti správy aktív a investičného majetku, v súvislosti s prevádzkou piatich kusov aktív - kancelárskych/maloobchodných priestorov.

Zastupovanie rakúskej spoločnosti v súvislosti s počiatočnou fázou plánovanej výstavby dvoch nových závodov v Chrudimi a vo Vamberku, ČR. Táto investícia prinesie okolo dvesto  nových pracovných miest.