ADVOKÁT | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

Mgr. Šárka Kalinová

E-mail: sarka.kalinova@prkpartners.com


Šárka Kalinová je advokátka se specializací zejména na právo nemovitostí se zaměřením na nájemní vztahy a smluvní právo. Šárka Kalinová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2000 získala magisterský titul. V letech 2001 až 2010 pracovala v kanceláři Gide Loyrette Nouel, kde se specializovala na pracovní právo, sociální zabezpečení, daně a občanské právo se zaměřením na nájemní vztahy.

V roce 2011 se Šárka připojila k PRK Partners. Dlouhodobě spolupracuje s významnými vlastníky obchodními center a kancelářských budov na přípravě vzorových nájemních smluv, přípravě a vyjednávání nájemních smluv pro konkrétní nájemce, řešení veškerých otázek souvisejících s existujícími nájemními vztahy a správou obchodních center a kancelářských budov, otázky ukončování nájemních vztahů a případné spory vyplývající z nájemních smluv. Má rovněž zkušenosti při zastupování významných nájemců při vyjednávání nájemních smluv s pronajímateli.

Šárka hovoří plynně česky, francouzsky a anglicky a od roku 2004 je advokátkou České advokátní komory.

Dohodnite si stretnutie