ADVOKÁT | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

Mgr. Jana Pekařová

E-mail: jana.pekarova@prkpartners.com


Jana Pekařová se specializuje zejména na všeobecné korporační právo, správní právo, všeobecné smluvní právo a právo nemovitostí.

Jana Pekařová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2004 získala titul Mgr. V advokátní kanceláři Procházka Randl Kubr (dnes PRK Partners) působila nejprve na pozici právní asistentky a později v letech 2004–2007 jako advokátní koncipientka. Od roku 2008 dodnes pracuje na pozici advokátky.

Jana má praktické zkušenosti s poskytováním právních služeb při výstavbě, poradenstvím ve správních řízeních (zejména v souvislosti s výstavbou, a to jak na straně žadatelů / tak i při podávání námitek či odvolání proti plánované výstavbě), nájemních vztazích či při koupi nemovitostí, včetně provádění právní prověrky vlastnictví. Jana má i zkušenosti s poradenstvím zahraničním investorům při řešení dlouhodobých projektů v průmyslových zónách či automobilovém průmyslu. Pravidelně přispívá do publikace International Tax & Investment Service.

Je advokátkou České advokátní komory. Jana hovoří plynně česky a anglicky.

Sjednejte si schůzku