ADVOKÁT | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

Mgr. Zuzana Koudelová

E-mail: zuzana.koudelova@prkpartners.com


Zuzana Koudelová je advokátem PRK Partners se specializací především na korporátní právo, obchodní právo a právo k nemovitým věcem.

Zuzana získala magisterský titul na Právnické fakultě Paneurópske vysoké školy v Bratislavě v roce 2012. Od roku 2017 je advokátem zapsaným u České advokátní komory.

Zuzana se k PRK Partners se připojila v roce 2012. Ve své praxi se dlouhodobě zaměřuje na poskytování právních služeb českým a zahraničním klientům v rámci jejich obchodních a podnikatelských činností v České republice. Zuzana se rovněž specializuje na právo nemovitých věcí a občanskoprávní problematiku týkající se dědického práva.

Zuzana vedle své rodné češtiny mluví plynně anglicky.

Sjednejte si schůzku