ADVOKÁT | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

Mgr. Robert Reiss

E-mail: robert.reiss@prkpartners.com


Robert je advokátem PRK Partners se specializací na transakce v oblasti realit a vývoje projektů, právo duševního vlastnictví, právo veřejných zakázek a všeobecné korporátní právo.

Robert získal magisterský titul v roce 2015 na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Během svých studií absolvoval roční studijní pobyt na Yeditepe University v Istanbulu, kde následně absolvoval i dvě pracovní stáže v advokátních kancelářích
C&G Law Office a Kaya & Partner.

Robert v roce 2019 absolvoval dvouleté specializační studium Úřadu průmyslového vlastnictví zaměřené na ochranu průmyslového vlastnictví. V roce 2022 se Robert zúčastnil workshopu Lex Mundi Cross-Border Transactions Associate Training Workshop v Amsterdamu zaměřený na praktické dovednosti v právní poradenství v přeshraničních transakcí.

Roku 2023 Robert absolvoval Lex Mundi Institute Foundation Management Program v Atlantě, GA, USA zaměřený na rozvoj odborných dovedností při poskytování právních služeb.

Robert se k PRK Partners přidal v roce 2016 jako advokátní koncipient a od roku 2019
je zde advokátem.

Robert hovoří plynně česky a anglicky.


Ocenenie

Rising star  | Project Development
-IFLR 1000-

Dohodnite si stretnutie