OF COUNSEL | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

JUDr. Rudolf Kožušník

E-mail: rudolf.kozusnik@prkpartners.com


JUDr. Rudolf Kožušník působí v PRK Partners jako Of Counsel se specializací na právo nemovitostí, obchodní právo, právo životního prostředí, restituce a právo stavební. Vedle komplexní agendy závazkových právních vztahů se Rudolf zaměřuje také na projektové financování, strukturování transakcí a skupinové restrukturalizace.

JUDr. Rudolf Kožušník získal titul doktora práv na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze v roce 1982.

V letech 1992–1995 působil v Praze v mezinárodní kanceláři Squire, Sanders & Dempsey, dále pak v období 1995–2004 v advokátní kanceláři Weil, Gotshal & Manges.

V rámci své vlastní advokátní praxe v letech 2004–2010 Rudolf právně zastupoval řadu případů z oblasti práva nemovitostí, které se řadí mezi ty největší a nejvýznamnější na českém trhu, a dojednával uzavření řady smluv jak s rozličnými státními a obecními orgány, tak se státními podniky. Rovněž vícekrát zastupoval přední české a zahraniční investory při sjednávání nájemních smluv v souvislosti se správou jejich realitních portfolií.

Rudolf jako bývalý diplomat má rovněž značné zkušenosti s vyjednáváním na mezinárodní úrovni v oblastech obchodního a finančního práva, práva mezinárodní dopravy, telekomunikací a životního prostředí. Rudolf je členem Asociace Pro Rozvoj Trhu Nemovitostí. Od roku 2010 je pak Rudolf průběžně uváděn pro jednotlivé roky pro Českou republiku v prestižní publikaci Who´s Who Legal, vydávanou Mezinárodní advokátní komorou (IBA) v sekci práva nemovitostí, naposledy pro rok 2016, kdy byl rovněž uveden pro Českou republiku i v sekci stavebního práva.

Hovoří plynně česky, anglicky a má znalost ruštiny a francouzštiny.

Dohodnite si stretnutie