ADVOKÁT | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

JUDr. Klára Radkovská

e-mail: klara.radkovska@prkpartners.com


Klára je advokátem PRK Partners a ve své advokátní praxi se dlouhodobě zaměřuje na poskytování právních služeb českým i zahraničním subjektům. Specializuje se na problematiku práv k nemovitostem, smluvních závazkových vztahů, občanského a obchodního práva a sporné agendy. Má také bohatou praxi v oblasti práva duševního vlastnictví, včetně práva autorského, dále pak v oblasti reklamního práva a právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele při poskytování právního poradenství zejména pro velké nadnárodní retailové společnosti působící na území České republiky.

Klára poskytuje právní poradenství subjektům z řad soukromého sektoru i z veřejné sféry.

Klára získala v roce 2003 magisterský titul a v roce 2006 doktorský titul na právnické fakultě Západočeské univerzity. Od roku 2006 je advokátem zapsaným u České advokátní komory.

Klára po dobu několika let spolupracovala s PRK Partners již v období svých profesních začátků a po bohatých zkušenostech ve vedoucích pozicích ve významné mezinárodní i české advokátní kanceláři a následně své soukromé právní praxi, se opětovně připojila k PRK Partners v roce 2022.

Klára vedle své rodné češtiny mluví plynně anglicky a s porozuměním německy.

Mediální činnost


Jak na smlouvy s influencery?

Tentokrát Vás moderátor Martin Frolík provede rozhovorem s Klárou Radkovskou, advokátkou a specialistkou v oblasti reklamního práva. Klára se v podcastu zaměří na smluvní vztahy, které vznikají mezi objednatelem reklamy a poskytovatelem reklamy na sociálních sítích. Dozvíte se praktické rady a upozornění k obsahu daného smluvního vztahu, právní úpravě obsažené v našem právním řádu, a především zazní doporučení, na jaké právní oblasti si dát pozor při sjednávání a uzavírání takového druhu smluv. Podcast reaguje na zkušenosti z právní praxe a posluchače upozorní na oblasti, ve kterých vzniká nejvíce sporů.

Sjednejte si schůzku