ADVOKÁT | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

JUDr. Petra Stupková, LL.M.

E-mail: petra.stupkova@prkpartners.com


Petra se specializuje na všeobecné korporační právo, právo nemovitostí a právo duševního vlastnictví. Petra má bohaté zkušenosti se zastupováním klientů v řízení o zápis ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky, Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, a to včetně řízení námitkového, řízení o rozkladu, resp. odvolacího řízení a řízení po zápisu ochranných známek.

Rovněž spolupracovala při zastoupení klienta v řízení o neplatnost rozhodnutí Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví před Tribunálem Evropského soudního dvora. Dále také zastupuje klienty ve sporech o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a rovněž má zkušenosti se sepisem licenčních smluv v oblasti práv z duševního vlastnictví.

Petra Stupková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1997 získala magisterský titul a v roce 2007 titul JUDr. V roce 2008 získala titul LL.M. na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně ve spolupráci s Nottingham Trent University z Velké Británie. Před nástupem do PRK Partners pracovala v kanceláři Bánský & partneři a v Pelikán Krofta Kohoutek advokátní kancelář v Praze. K PRK se připojila v roce 2010.

Petra Stupková hovoří plynně česky a anglicky a je advokátkou České advokátní komory.

Sjednejte si schůzku