DAŇOVÝ PORADCA | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

Mgr. Martin Švalbach, M.A., LL.M.

E-mail: martin.svalbach@prkpartners.com


Ve své daňové praxi se Martin specializuje na korporátní daňové právo, mezinárodní daňové právo a daňové aspekty finančních instrumentů. Mezi jeho významné klienty patřily všechny největší české finanční skupiny, nadnárodní korporace, jakož i individuální investoři.

Martin Švalbach získal titul Mgr. na Přírodovědecké fakultě Palackého univerzity v Olomouci a titul M.A. na Katedře ekonomie Středoevropské univerzity v Praze. Je rovněž absolventem postgraduálního programu v mezinárodním daňovém právu (LL.M., Master of Laws) na Vídeňské ekonomické univerzitě (Wirtschaftsuniversität Wien). Před příchodem do PRK Partners v roce 2014 pracoval v daňovém oddělení PricewaterhouseCoopers v Praze (10 let), Deloitte (5 let) a BDO (5 let).

Martin je členem asociace ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Dále je registrovaným daňovým poradcem a členem Komory daňových poradců České republiky.

Martin je doporučován jako odborník na daňové právo v Chambers Europe Guide. Hovoří plynně česky a anglicky.

Ocenění


Martin Švalbach se věnuje zejména přeshraničním záležitostem, poskytuje poradenství v daňové oblasti u realitních projektů, finančních transakcí a ve věcech týkajících se investičních fondů. Často se také zabývá daňovými aspekty korporátních restrukturalizací a poskytuje poradenství v otázkách daně z příjmů právnických osob. Jeden z klientů o něm řekl: "Silnou stránkou Martina Švalbacha je, že se snaží udržet věci co nejvíce srozumitelné, protože některé daňové otázky jsou opravdu těžko pochopitelné. Snaží se, aby vše bylo co nejjasnější, aby to mohli pochopit i lidé, kteří nejsou odborníci v právní nebo daňové oblasti."
Chambers Review 2022
"Martin Švalbach je oceňován za svou vynikající znalost korporátních a nemovitostních daňových záležitostí. Zabývá se též poradenstvím ohledně DPH."
Chambers Review 2021
"Martin Švalbach poskytuje poradenství v oblasti daně z příjmů právnických osob, fúzí a akvizic, nemovitostních transakcí a daňových aspektů finančních nástrojů a investičních fondů."
Chambers Review 2020
"Martin Švalbach je mezi klienty uznávaným právním odborníkem. Podle sdělení jednoho klienta: 'Byl velmi nápomocný při projednávání a rozhodování o struktuře transakce, jakož i při hledání optimálního řešení z daňového hlediska. ' Pravidelně poskytuje klientům poradenství v daňových aspektech různých korporátních a nemovitostních transakcí. Poskytoval právní pomoc společnosti Concerto Al Czechia při řešení daňových otázek souvisejících se založením společnosti a jejím působením v České republice."
Chambers Review 2019

Dohodnite si stretnutie