OBLASŤ PRAXE

Duševné vlastníctvo

V neustále sa vyvíjajúcom svete technológií a cezhraničných obchodných transakcií sa ochrana duševného vlastníctva (IP) stáva stále dôležitejšou. Starostlivo sledujeme právny a technologický vývoj v tejto oblasti a poskytujeme právne služby vo všetkých aspektoch práva duševného vlastníctva, vrátane správy IP a riadenia portfólia, rešerší, prihlášok a námietok, zastupovania pred úradmi priemyselného vlastníctva v Slovenskej a Českej republike, Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) a Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

Sme odborníkmi vo veciach vymáhaní práv z duševného vlastníctva vrátane opatrení pri colnom dohľade a konaní o zadržaní tovarov na domácom trhu. Rovnako tak sa zaoberáme ochranou duševného vlastníctva na online platformách, vrátane ochrany online obsahu
a streamovacích služieb. Vytvárame a implementujeme stratégie v oblasti duševného vlastníctva pre široký okruh spoločností (od startupov po nadnárodné spoločnosti).

Venujeme sa licencovaniu, franchisingu a sponzoringu, sporom v oblasti práv duševného vlastníctva, doménovým menám (registrácia, monitoring, presadzovanie práv) a ochrane proti nekalej súťaži.

Silný právny tím na Vašej strane

Jakub Lichnovský,

Partner


JUDr. Jakub Lichnovský, MHA

Michal Matějka

Partner


JUDr. Ing. Michal Matějka

François Veit

Partner


François Veit

Klára  Radkovská

Advokát


JUDr. Klára Radkovská

Kateřina Hájková,

Advokát


Mgr. Kateřina Hájková, LL.M.

Silvia Kratochvilová

Advokát


JUDr. Silvia Kratochvilová

Robert Reiss

Advokát


Mgr. Robert Reiss

Petra Stupková,

Advokát


JUDr. Petra Stupková, LL.M.

Zuzana Zuntová,

Advokát


Mgr. Zuzana Zuntová, LL.M.

Alžběta Heřmánková

Právnik


Alžběta Heřmánková LL.B., LL.M.

Zbyněk Loebl,

Of Counsel


Mgr. Ing. Zbyněk Loebl, LL.M.

Referencie

Právne poradenstvo IT spoločnosti pri realizácii významného projektu v oblasti poskytovania online regulačných informácií zákazníkom zo súkromného sektoru.

Právne poradenstvo a zastupovanie spoločnosti Volvo Construction Equipment AB vo veci podozrenia z porušenia práva hospodárskej súťaže a zo zasahovania do práv duševného vlastníctva.

 

Právne poradenstvo a asistencia českej vývojárskej spoločnosti SCS Software s.r.o. v súvislosti s prihláškou ochranných známok EÚ a USA pre počítačovú hru "Euro Truck Simulator 2" a "American Truck Simulator", vrátane preukázania rozlišovacej spôsobilosti slovnej ochrannej známky EÚ v znení "Euro Truck Simulator 2".

Právne poradenstvo spoločnosti Stock Polska Sp. z.o.o. v súvislosti s registráciou ochranných známok na Úrade priemyselného vlastníctva Českej republiky potom, čo došlo k premene ochrannej známky EÚ „SASKA“ na prihlášku národnej ochrannej známky ČR, vrátane poskytnutia právnej asistencie v námietkovom konaní.

Kontinuálne právne poradenstvo súkromnej spoločnosti v súvislosti s realizáciou strategického projektu  -  využitie konope a kanabinoidov na liečebné účely. Naše poradenstvo zahŕňalo najmä oblasť obchodného práva, práva duševného vlastníctva, prípravu a vypracovanie zmlúv s univerzitami, ziskovými/neziskovými/vládnymi výskumnými inštitúciami a hi-tech spoločnosťami.