OBLASŤ PRAXE

Kapitálové trhy

Emisie cenných papierov

Perfektná orientácia v oblasti kapitálových trhov je pre nás samozrejmosťou. Aj vďaka tomu sme dlhodobo na poprednom mieste medzi právnymi poradcami väčšiny domácich dlhopisových a zmenkových programov a emisií nových akcií. Radíme priamo emitentom, ako aj vedúcim manažérom kľúčových emisií. Máme unikátne a dlhoročné skúsenosti s emisiami dlhopisov, investičných certifikátov a akcií a ich umiestnením na slovenských, českých aj zahraničných kapitálových trhoch formou verejnej ponuky, úpisu licencovanými subjektmi a neverejnej ponuky (private placement).

Obchodníci s cennými papiermi aj emitenti čelia stále vyšším regulačným nárokom na svoju činnosť. Experti advokátskej kancelárie PRK Partners im preto kontinuálne pomáhajú orientovať sa v stále väčšom množstve regulačných požiadaviek, medzi ktoré patrí napríklad plnenie povinností súvisiacich s novými investičnými platformami, ako aj činnosť expandujúcich fintech spoločností. Rozumieme tiež predajnej technike a pravidlám ponuky finančných produktov. Pokrývame široké spektrum služieb, vrátane pravidiel obchodovania a pravidiel rokovania s klientmi v súlade s regulačnými predpismi. Podieľame sa aj na viacerých transakciách s mimoburzovými finančnými nástrojmi vrátane finančných derivátov.

Okrem transakčnej práce a poradenstva lokálnym a zahraničným regulovaným subjektom sa podieľame aj na príprave právnych predpisov v oblasti práva kapitálových trhov a na príprave vzorovej zmluvnej dokumentácie. Pomáhame tiež s riešením sporov medzi obchodníkmi s cennými papiermi a ich klientmi, či pri kontrolách a správnych konaniach vedených pred regulátormi. Sme rešpektovaným partnerom nielen pre finančné inštitúcie, ale aj pre samotných regulátorov.

Silný právny tím na Vašej strane

Martin Aschenbrenner,

Partner


JUDr. Martin Aschenbrenner, LL.M., Ph.D.

Eva Hromádková,

Associate Partner


Mgr. Eva Hromádková, LL.M.

Natálie Cmíralová

Advokát


JUDr. Natálie Cmíralová

Jan  Ditrych

Advokát


JUDr. Jan Ditrych

Václav Šára

Advokát


Mgr. Ing. Václav Šára

Martin Frolík

Senior Compliance Counsel


Mgr. Bc. Martin Frolík

Referencie

Právne poradenstvo spoločnosti EuroManganese Inc. v súvislosti s primárnym úpisom akcií (IPO) a ich prijatím na obchodovanie na burzách v Kanade a Austrálii. EuroManganese Inc. je kanadskou materskou spoločnosťou českej spoločnosti MANGAN Chvaletice, s.r.o., ktorá je majiteľom práv na prieskum mangánovej hlušiny v severovýchodných Čechách, a ktorá rozvíja projekt ťažby mangánu. IPO svojím objemom presiahlo 150 miliónov českých korún (5,8 miliónov eur) a bolo úspešne uskutočnené v októbri 2018.

Právne poradenstvo aranžérovi – J&T IB and Capital Markets a hlavným spolumanažérom – spoločnostiam Česká sporiteľňa, J & T BANKA, Komerční banka a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia v súvislosti s vydaním a umiestnením emisie dlhopisov spoločnosti EPH Financing CZ, finančného SPV holdingu EPH. Dlhopisy boli v celkovej menovitej hodnote 5 miliárd Kč k dátumu emisie, s možnosťou navýšenia až do celkovej menovitej hodnoty 7,5 miliardy Kč. Dlhopisy boli umiestnené formou verejnej ponuky v Českej republike a na Slovensku. Za záväzky z dlhopisov sa vo forme finančnej záruky podľa českého práva zaručila materská spoločnosť Energetický a průmyslový holding (EPH). Transakcia bola ukončená v marci 2020.

Zastupovanie Komerčnej banky pri zriaďovaní dlhopisového programu v celkovom objeme 150 mld. Kč. a vydaní približne 30 emisií dlhopisov a hypotekárnych záložných listov v rámci tohto programu.

Právne poradenstvo spoločnosti New World Resources N. V. v súvislosti s prvou „triple“ kotáciou na burzách v Londýne, Prahe a Varšave. Išlo o najväčšiu primárnu emisiu akcií v Európe v roku 2008 a vôbec najväčšiu IPO transakciu v histórií Českej republiky v celkovej hodnote emisie 1,1 mld. GBP s výslednou trhovou kapitalizáciou vo výške 3 mld. GBP.

Právne poradenstvo Burze cenných papierov Praha pri otvorení nového trhu START, ktorý je určený pre začínajúce „start-up“ spoločnosti a emitentov z radov malých a stredných podnikov. Na základe tejto skúsenosti sme úspešne zastupovali aj viacerých emitentov pri IPO na trhu START, napr. FILLAMENTUM a.s., Prabos plus a.s. a UDI CEE a.s.