OBLASŤ PRAXE

Kapitálové trhy

Emisie cenných papierov

Perfektná orientácia v oblasti kapitálových trhov je pre nás samozrejmosťou. Aj vďaka tomu sme dlhodobo na poprednom mieste medzi právnymi poradcami väčšiny domácich dlhopisových a zmenkových programov a emisií nových akcií. Radíme priamo emitentom, ako aj vedúcim manažérom kľúčových emisií. Máme unikátne a dlhoročné skúsenosti s emisiami dlhopisov, investičných certifikátov a akcií a ich umiestnením na slovenských, českých aj zahraničných kapitálových trhoch formou verejnej ponuky, úpisu licencovanými subjektmi a neverejnej ponuky (private placement).

Obchodníci s cennými papiermi aj emitenti čelia stále vyšším regulačným nárokom na svoju činnosť. Experti advokátskej kancelárie PRK Partners im preto kontinuálne pomáhajú orientovať sa v stále väčšom množstve regulačných požiadaviek, medzi ktoré patrí napríklad plnenie povinností súvisiacich s novými investičnými platformami, ako aj činnosť expandujúcich fintech spoločností. Rozumieme tiež predajnej technike a pravidlám ponuky finančných produktov. Pokrývame široké spektrum služieb, vrátane pravidiel obchodovania a pravidiel rokovania s klientmi v súlade s regulačnými predpismi. Podieľame sa aj na viacerých transakciách s mimoburzovými finančnými nástrojmi vrátane finančných derivátov.

Okrem transakčnej práce a poradenstva lokálnym a zahraničným regulovaným subjektom sa podieľame aj na príprave právnych predpisov v oblasti práva kapitálových trhov a na príprave vzorovej zmluvnej dokumentácie. Pomáhame tiež s riešením sporov medzi obchodníkmi s cennými papiermi a ich klientmi, či pri kontrolách a správnych konaniach vedených pred regulátormi. Sme rešpektovaným partnerom nielen pre finančné inštitúcie, ale aj pre samotných regulátorov.

Silný právny tím na Vašej strane

Martin Aschenbrenner,

Partner


JUDr. Martin Aschenbrenner, LL.M., Ph.D.

Jan  Ditrych

Advokát


JUDr. Jan Ditrych

Eva Hromádková,

Advokát


Mgr. Eva Hromádková, LL.M.

Václav Šára

Advokát


Mgr. Ing. Václav Šára

Tomáš Vlasák

Advokát


JUDr. Ing. Tomáš Vlasák

Martin Frolík

Senior Compliance Counsel


Mgr. Bc. Martin Frolík

Referencie

Zastúpenie ČSOB ako aranžéra tretieho dlhopisového programu spoločnosti Hypoteční banka, a.s.,  s celkovým objemom 200 mld. Kč a pri vydaní niekoľkých emisií hypotekárnych záložných listov v rámci toho programu.

Zastupovanie – v spolupráci s advokátskou kanceláriou Davis Polk & Wardell LLP (USA) – farmaceutickej spoločnosti Affimed Therapeutics B.V. pri primárnom úpise akcií (IPO) na trhu NASDAQ v hodnote cca 60 mil. USD a pri sekundárnom verejnom úpise akcií (SPO) v hodnote cca 35 mil. USD.

Zastupovanie minoritného akcionára najväčšej českej ropnej rafinérie UNIPETROL a.s. pri rokovaniach s majoritným akcionárom PKN Orlen SA o akcionárskej štruktúre a následnej verejnej ponuke spoločnosti PKN Orlen SA na odkúpenie všetkých nesplatených akcií spoločnosti UNIPETROL a.s.

Právne poradenstvo J & T IB and Capital Markets a J & T BANKA pri emisii dlhopisov najväčšej stávkovej spoločnosti v Českej republike – SAZKA Group. Dlhopisy boli prijaté na obchodovanie na Burze cenných papierov v Bratislave. Prospekt bol následne pasportovaný do Českej republiky a dlhopisy boli ponúkané investorom v Českej republike aj na Slovensku.

 

Právne poradenstvo pri zakladaní prvého dlhopisového programu so štruktúrovanými produktmi slovenskej pobočky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Celková hodnota programu bola 5 mld. EUR.