PARTNER | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA , BRATISLAVA - SLOVENSKO

JUDr. Martin Kříž, MBA

E-mail: martin.kriz@prkpartners.com


Martin Kříž získal magisterský titul na Právnickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe a doktorský titul na fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Taktiež získal titul MBA na Warwick Business School vo Veľkej Británií.

V rokoch 1999 až 2000 pracoval ako zahraničný spolupracovník v jednej z najvýznamnejších advokátskych kancelárií v Londýne. Až na túto výnimku Martin pracuje v PRK Partners od roku 1996 a od roku 2001 sa stal jej partnerom.

Martin má široké skúsenosti v oblasti korporačného práva, bankového práva a poisťovníctva. Podieľal sa na mnohých fúziách a akvizíciách, financovaniach a reštrukturalizáciách, jednak na Slovensku, ako aj v Českej republike, rovnako aj v ďalších krajinách strednej a východnej Európy.

Martin pracuje v slovenčine, angličtine a češtine a má pasívnu znalosť francúzštiny. Je advokátom Slovenskej aj Českej advokátskej komory.

Martin je zmieňovaný a odporúčaný ako popredný odborník v oblasti fúzií a akvizícií, bankovníctva a financií, korporačného práva a outsourcingu rôznymi publikáciami, vrátane Chambers Europe, Chambers Global, The European Legal 500, Legal Experts, Best Lawyers and PLC Which Lawyer? a to na Slovensku, ako aj v Českej republike.

Ocenenie


Martin Kríž poskytuje poradenské služby pre široké spektrum transakcií, vrátane investícií do startupov. Pôsobí v celom rade odvetví vrátane energetiky, nehnuteľností a poisťovníctva. Uznanie si vydobyl najmä vďaka zameraniu na transakcie na Slovensku. Jeden z jeho klientov uvádza: „Má mimoriadne znalosti a skúsenosti, je radosť s ním pracovať.“
Chambers Review 2022
"Martin Kříž poskytuje klientom poradenstvo v oblasti investícií, premene spoločnosti (fúzia, rozdelenie) a akvizícií na domácom trhu, ako aj v susedných krajinách vrátane Slovenska. Je označovaný ako „veľmi výkonný, orientovaný na rýchle a efektívne riešenie, príjemne sa s ním pracuje.“
Chambers Review 2021
Uznávaný odborník na Private Equity, Fúzie a akvizície 
IFLR 1000 (2021-22)
"Martin Kříž sa zaoberá transakciami s vysokou hodnotou v Českej republike aj na Slovensku a často pomáha klientom z oblasti energetiky, technológií a nehnuteľností. Klienti zdôrazňujú, že 'je veľmi obratný a tvrdý vyjednávač', zatiaľ čo iné zdroje oceňujú obzvlášť jeho 'profesionálny, otvorený, čestný, dôveryhodný, ochotný a ústretový prístup ku klientom'. "
Chambers Review 2020
"Zdroje oceňujú Martina Kříža pre jeho mimoriadne vyjednávacie schopnosti a prístup zameraný na riešenie problémov klienta: 'Je odborníkom na svojom mieste, ktorý klienta nikdy nenechá v štichu - vždy spozná, čo klient naozaj potrebuje a snaží sa nájsť najvhodnejšie riešenie'." 
Chambers Review 2019
"Medzi klientami je Martin Kříž odporúčaný pre svoje 'hlboké právne znalosti a vynikajúce vyjednávacie schopnosti. Je sofistikovaným odborníkom, ktorý je schopný udržať si kontrolu nad vyjednávaním aj v tých najzložitejších situáciách.' Je uznávaným expertom v oblasti cezhraničných obchodných transakcií ako v Českej republike, tak aj na Slovensku.  Svoj pracovný čas delí medzi kancelárie v Prahe a Bratislave '."
Chambers Review 2018

Dohodnite si stretnutie