ASSOCIATE PARTNER | BRATISLAVA - SLOVENSKO

Mgr. Eva Hromádková, LL.M.

E-mail: eva.hromadkova@prkpartners.com


Eva je advokátka v PRK Partners a špecializuje sa najmä na právo obchodných spoločností, obchodné právo a bankovníctvo a financie.

Eva získala titul magister (právo) na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, titul bakalár (biológia) na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského a titul LL.M v práve obchodných spoločností na New York University v New Yorku, N.Y. (USA). V roku 2005 bola zapísaná ako advokátka v advokátskej komory štátu New York a v roku 2017 v Slovenskej advokátskej komore.

Predtým, ako sa Eva zapojila do tímu PRK Partners v roku 2011, pracovala viac ako štyri roky pre právnickú firmu so zameraním na právo cenných papierov v New Yorku, N.Y., kde získala cennú medzinárodnú skúsenosť.

Hovorí po slovensky a anglicky.


Ocenenie


"Eva Hromádková vyniká svojimi bohatými poradenskými skúsenosťami v oblasti realizácie lokálnych aj zahraničných transakcií. Jej pravidelné poradenstvo zahŕňa mimo iného  aj akvizície podnikov, fúzie a  interné reorganizovanie."
Chambers Review 2021
"Eva Hromádková bola zaradená do rebríčka vďaka vynikajúcej spätnej väzbe od klientov. Zdroje uvádzajú, že je 'prakticky vybaveným, obchodne orientovaným a technicky kvalifikovaným odborníkom v danom odbore', zatiaľ čo iní respondenti ju považujú za 'znalú a skúsenou advokátku so zmyslom pre detail' . Hromádková pomáha s domácimi aspektami rozsiahlych cezhraničných transakcií naprieč rôznymi sektormi, vrátane oblasti energetiky a technológií. "
Chambers Review 2020

Dohodnite si stretnutie