ADVOKÁT | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

Mgr. Zuzana Zuntová, LL.M.

E-mail: zuzana.zuntova@prkpartners.com


Zuzana absolvovala právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2005 a v roce 2011 získala titul LL.M. na Marshall-Wythe School of Law na College of William & Mary ve Virginii ve Spojených státech. Do PRK Partners nastoupila v roce 2012 jako advokátka specializující se na bankovnictví a finance, nemovitosti a právo duševního vlastnictví.

Před příchodem do PRK Partners získala rozsáhlé zkušenosti jak v České republice, tak v zahraničí. Mezi lety 2005 a 2008 pracovala jako koncipientka v advokátní kanceláři Mrázková – Mrázek a před odchodem do Spojených států působila jako samostatná advokátka specializující se na nemovitosti, stavební a obchodní právo. Zuzana dále získala zkušenosti v oblasti ochranných známek a průmyslových vzorů. Po absolvování LL.M. programu v oboru Americký právní systém na College of William & Mary pracovala jako soudní úřednice na Obvodním soudu v Norfolku (Virginia, USA).

Zuzana je členkou České advokátní komory (od roku 2008) a je zároveň také advokátkou ve státě New York (od roku 2012).

Zuzana hovoří plynně česky a anglicky a má základní znalost němčiny a francouzštiny.

Dohodnite si stretnutie