ADVOKÁT | BRATISLAVA - SLOVENSKO

JUDr. Silvia Kratochvilová

E-mail: silvia.kratochvilova@prkpartners.com


Silvia Kratochvilová je advokátkou v PRK Partners so špecializáciou na korporátne právo, obchodné právo, fúzie a akvizície, konkurzné právo a právo duševného vlastníctva.

Silvia vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2007. V roku 2011 bola zapísaná ako advokátka u slovenských advokátskej komory. V roku 2012 získala titul doktora práv (JUDr.).

Než sa pripojila k tímu PRK Partners v roku 2007, pracovala Silvia ako právny študent v právnom oddelení medzinárodnej poisťovne. V rámci svojej advokátskej praxe u PRK Partners poskytuje Silvia právne poradenstvo klientom z rôznych oblastí podnikania, najmä v oblasti korporátneho práva, fúzií a akvizícií, obchodného práva, práva duševného vlastníctva a insolvenčného práva.

Silvia hovorí plynule slovensky, česky a anglicky.

Dohodnite si stretnutie