Právo k Ranní Kávě

Jaké změny (ne)přinesou hromadné žaloby?

S03 E08 | 30. 5. 2023

Hromadné žaloby. Nejen vláda, ale i Právo k Ranní Kávě se po měsících opět vrací k problematice hromadných žalob, když zejména na základě zákona o hromadném řízení, jehož návrh se stále nachází na počátku legislativního procesu, má dojít k začlenění efektivního nástroje pro vymáhání kolektivních nároků do českého právního řádu. O tom, jak návrh zákona o hromadném řízení má upravit hromadné řízení a o tom, zda se již podařilo v návrhu najít proporční řešení dvou protichůdných zájmů, a sice potřebou zapracovat účinný nástroj k vymáhání i bagatelních pohledávek spotřebitelů a zároveň dostatečně chránit podnikatele před jeho zneužíváním, pohovoří s moderátorem Martinem Frolíkem litigatoři AK PRK Partners Michal Sylla a Viktor Glatz.

Na rozhovor s hosty naváže Kristýna Faltýnková s přehledem posledních legislativních a judikatorních novinek. Nastíní, co přinese např. novela souboru předpisů, jež si klade za cíl zlepšit stávající právní rámec pro řešení domácího násilí; návrh zákona o sociálním podniku; nebo novela zákona o náhradním výživném. Z judikatury shrne rozsudek NS č. j. 23 Cdo 1398/2022-155; týkající návrhu na moderaci smluvní pokuty soudu jako procesního úkonu účastníka; rozsudek NS sp. zn. 22 Cdo 2586/2022, ohledně otázky, zda je možné se domáhat předkupního práva pouze vůči osobě zapsané v KN jako výlučný vlastník, byť nemovitost spadá do SJM; nález ÚS sp. zn. III. ÚS 236/23, ohledně povinnosti k náhradě škody v případě schválení dohody o vině a trestu; a dále rozsudky NS sp. zn. 27 ICdo 30/2022 a sp. zn. 23 Cdo 1043/2022.

Podcast Právo k Ranní Kávě pro Vás připravujeme ve spolupráci s newstream.cz.


Sledujte nás na sociálních sítích: