ASSOCIATE PARTNER | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

Mgr. Michal Sylla

E-mail: michal.sylla@prkpartners.com


Michal Sylla je associate partner specializující se zejména na řešení sporů, všeobecné korporační právo, bankovnictví a finance. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2002 až 2003 studoval také na Právnické fakultě Univerzity Ludvíka Maximiliána v Mnichově (Německo).

Michal se připojil k PRK Partners v roce 2009 jako advokátní koncipient. Od roku 2012 je advokátem České advokátní komory a hovoří plynně česky, německy a anglicky. Rovněž je zástupcem České advokátní komory v Kolegiu expertů pro výkon rozsudků Evropského soudu pro lidská práva.

Michal zastupuje klienty před obecnými soudy, a to ve všech stupních, a také v rozhodčím řízení. Specializuje se na hromadná řízení a obranu proti nim. Proto se také účastnil různých stádií legislativního procesu při přípravě zákona o hromadném občanském řízení soudním.

Michal je autorem následujících odborných článků:

  • v časopise Právní rozhledy – Hromadné vymáhání práva v Evropské unii?; K právu sdružovacímu a k limitům zákazu retroaktivity (podle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod); Vývoj judikatury ESD v oblasti mezinárodního práva společností
  • na epravo.cz – Řízení před Ústavním soudem a právo na zákonného soudce; Nezákonný soudce nesmí do Brna; Štrasburská skepse; Brněnský rozsudek pro uznání u odpůrčích žalob; Hromadné žaloby 3.0

Ocenění

Mediální činnostNařízení předběžného opatření může být účinné, navrhovateli však přináší i rizika

Na co je žalobci, že se domůže placení od společnosti, která za dobu trvání soudního řízení rozprodá svůj majetek? Pokud na výsledek soudního řízení čekáte dlouho, může finální rozsudek prakticky ztratit smysl. Jedním ze způsobů jak tomu předejít, je podání návrhu na nařízení předběžného opatření, které ale musí splňovat konkrétní specifika. Z nařízeného opatření však vznikají pro navrhovatele i jistá rizika. Souvislosti i praxi, v níž se rozhodnutí soudů často nepříjemně oddalují, popisuje advokát PRK Partners Michal Sylla.

Talkshow Na kus řeči s právníky pro Vás připravujeme ve spolupráci s Deníkem E15.cz.

Rychleji než u soudu lze spotřebitelský spor řešit třeba u ČTÚ, upozorňuje advokát Michal Sylla

Soudy jsou přetíženy spotřebitelskými spory. Pro spotřebitele přitom často bývá nejen levnějším ale i rychlejším řešením obrátit se na instituce, jako je například Český telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad či Finanční arbitr. Jde to ovšem jen v konkrétních oborech. Česká obchodní inspekce může udělit například e-shopu pokutu, ale nemůže rozhodovat spory, říká seniorní advokát PRK Partners Michal Sylla.

Talkshow Na kus řeči s právníky pro Vás připravujeme ve spolupráci s Deníkem E15.cz.


V krizové době potřebujeme rychlé řešení obchodních sporů. Rozhodčí řízení ale zatím firmy nevyužívají příliš často

Jednoinstančnost, rychlost, neformálnost, snadná vykonatelnost i v zahraničí a rozumné náklady. To jsou jen některé z výhod, které má řešení sporů před rozhodčími soudy oproti klasické soudní mašinérii. Na druhou stranu má za sebou rozhodčí řízení v Česku několik historických přešlapů a ztracená důvěra se znovu buduje jen velmi pomalu. Nejen o tom debatují v podcastu Právo & Byznys Juraj Szabó, prezident Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, a advokát PRK Partners Michal Sylla.

Sjednejte si schůzku