ADVOKÁT | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

Mgr. Michal Sylla

E-mail: michal.sylla@prkpartners.com


Michal Sylla se specializuje zejména na řešení sporů, všeobecné korporační právo, bankovnictví a finance. Michal se připojil k PRK Partners v roce 2009 jako advokátní koncipient a od roku 2012 spolupracuje s PRK Partners jako advokát.

Michal Sylla vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2002 až 2003 studoval také na Právnické fakultě Univerzity Ludvíka Maximiliána v Mnichově (Německo).

Michal je advokátem České advokátní komory a hovoří plynně česky, německy a anglicky. Rovněž je zástupcem České advokátní komory v Kolegiu expertů pro výkon rozsudků Evropského soudu pro lidská práva.

Dohodnite si stretnutie