ASSOCIATE PARTNER | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

Mgr. Michal Sylla

E-mail: michal.sylla@prkpartners.com


Michal Sylla je associate partner specializující se zejména na řešení sporů, všeobecné korporační právo, bankovnictví a finance. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2002 až 2003 studoval také na Právnické fakultě Univerzity Ludvíka Maximiliána v Mnichově (Německo).

Michal se připojil k PRK Partners v roce 2009 jako advokátní koncipient. Od roku 2012 je advokátem České advokátní komory a hovoří plynně česky, německy a anglicky. Rovněž je zástupcem České advokátní komory v Kolegiu expertů pro výkon rozsudků Evropského soudu pro lidská práva.

Michal zastupuje klienty před obecnými soudy, a to ve všech stupních, a také v rozhodčím řízení. Specializuje se na hromadná řízení a obranu proti nim. Proto se také účastnil různých stádií legislativního procesu při přípravě zákona o hromadném občanském řízení soudním.

Michal je autorem následujících odborných článků:

  • v časopise Právní rozhledy – Hromadné vymáhání práva v Evropské unii?; K právu sdružovacímu a k limitům zákazu retroaktivity (podle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod); Vývoj judikatury ESD v oblasti mezinárodního práva společností
  • na epravo.cz – Řízení před Ústavním soudem a právo na zákonného soudce; Nezákonný soudce nesmí do Brna; Štrasburská skepse; Brněnský rozsudek pro uznání u odpůrčích žalob; Hromadné žaloby 3.0

Ocenenie

Dohodnite si stretnutie