ADVOKÁT | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

Mgr. Viktor Glatz

E-mail: viktor.glatz@prkpartners.com


Viktor Glatz je advokát se specializací na soudní a rozhodčí řízení, exekuce a insolvence. Dále disponuje zkušenostmi z oblasti korporačního práva, práva spotřebitelských úvěrů a smluvního a závazkového práva.

Viktor vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2017. V rámci studia absolvoval studijní pobyt na University of Groningen v Nizozemsku a stáž v prestižní londýnské advokátní kanceláři. V roce 2014 se připojil k PRK Partners jako právní student a od roku 2017 nastoupil na pozici advokátního koncipienta. Od ledna 2023 je Viktor tajemníkem Komise pro mezinárodní arbitráž Národního výboru Mezinárodní obchodní komory (ICC) v České republice.

Viktor hovoří plynně česky a anglicky.

Mediální činnost


Jaké změny (ne)přinesou hromadné žaloby?

Hromadné žaloby. Nejen vláda, ale i Právo k Ranní Kávě se po měsících opět vrací k problematice hromadných žalob, když zejména na základě zákona o hromadném řízení, jehož návrh se stále nachází na počátku legislativního procesu, má dojít k začlenění efektivního nástroje pro vymáhání kolektivních nároků do českého právního řádu. O tom, jak návrh zákona o hromadném řízení má upravit hromadné řízení a o tom, zda se již podařilo v návrhu najít proporční řešení dvou protichůdných zájmů, a sice potřebou zapracovat účinný nástroj k vymáhání i bagatelních pohledávek spotřebitelů a zároveň dostatečně chránit podnikatele před jeho zneužíváním, pohovoří s moderátorem Martinem Frolíkem litigatoři AK PRK Partners Michal Sylla a Viktor Glatz.

Sjednejte si schůzku