OF COUNSEL | BRATISLAVA - SLOVENSKO

doc. JUDr. Kristian Csach, PhD., LL.M.

E-mail: kristian.csach@prkpartners.com


Ve své praxi se Kristián specializuje zejména na právo korporační, obchodní, ochranu spotřebitele, mezinárodní právo soukromé a procesní a na obchodní arbitráž.

Kristián získal právnické vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Pavla Šafárika v Košicích, kde obdržel titul Mgr. (2004), JUDr. (2006) a PhD. (2008), a na Fakultě právních věd Univerzity v Hamburku (2005). V roce 2011 byl jmenován docentem v oboru obchodní právo a finanční právo. V současnosti působí jako docent na Katedře občanského a obchodního práva Právnické fakulty TU v Trnavě.

Kromě pedagogické a vědecké činnosti Kristián pravidelně přednáší i právnickým stavovským komorám. V roce 2011 získal Cenu ministra školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky za vědu a techniku v kategorii Osobnost vědy a techniky do 35 let za rok 2011. V letech 2011 až 2014 byl externím poradcem na Ústavním soudu Slovenské republiky. Od roku 2010 je externím lektorem Justiční akademie Slovenské republiky. Působí i jako rozhodce v obchodních sporech, včetně mezinárodní arbitráže.

Byl členem pracovní skupiny pro novelizaci zákona o rozhodčím řízení a také návrhu zákona o spotřebitelském rozhodčím řízení. Je členem rekodifikační komise pro přípravu nového Občanského zákoníku.

Kristián mluví slovensky, plynně anglicky a německy.

Sjednejte si schůzku