ADVOKÁT | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

Mgr. Lenka Konvalinová, LL.M.

E-mail: lenka.konvalinova@prkpartners.com


Lenka Konvalinová vystudovala právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni v roce 2006. V roce 2008 rovněž absolvovala LL.M. studium v Pasově, Německo.

Během své koncipientské praxe v letech v 2006 až 2011 působila v mezinárodních i českých advokátních kanceláří, kde získala bohaté zkušenosti v oblasti obchodního, občanského práva a civilního procesu. K týmu PRK Partners se připojila v roce 2011 jako advokátka a specializuje se zejména na řešení sporů, insolvence a všeobecné korporační právo. Lenka je činná na četných mandátech pro přední developery v souvislosti s developerskými projekty. Lenka má četné zkušenosti se zastupováním klientů v incidenčních řízeních, ve sporech, jejichž předmětem jsou práva ze smluv o dílo, nároky z pojistných smluv, atd.

Lenka je advokátkou České advokátní komory. Hovoří plynně česky, anglicky a německy.

Dohodnite si stretnutie