OF COUNSEL | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

E-mail: Bohumil.Havel@prkpartners.com


Bohumil Havel získal právnické vzdělání na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2010 se habilitoval v oboru obchodní právo. Na ZČU působil od roku 1999 jako asistent na katedře obchodního práva, od roku 2001 jako odborný asistent v oboru soukromé právo se zaměřením na obchodní a úpadkové právo. Na své alma mater získal též titul Ph.D. Od roku 2001 se jako externí spolupracovník Ministerstva spravedlnosti České republiky podílel na tvorbě nového zákona o obchodních korporacích a dalších zákonů.

Bohumil Havel je významný český akademik, který byl hlavním zpracovatelem nového zákona o obchodních korporacích, a za mimořádný přínos při přípravě tohoto zákona získal ocenění právník roku 2012 v kategorii obchodní právo. V minulosti se také podílel, případně působil jako vedoucí skupiny připravující řadu zákonů, např. návrh nového insolvenčního zákona, oponentní a posléze kompromisní návrh úpadkového zákona, zákon o komoditních burzách a komoditním obchodě, zákon o nabídkách převzetí, atd.

Bohumil je uznávaným odborníkem v oblasti práva obchodních společností včetně evropského srovnání, specializuje se na obecné principy obchodního, resp. civilního práva, smluvní právo a insolvenční právo. Dlouhodobě se věnuje expertní činnosti v České republice i v zahraničí a vedle akademické výuky též komerčnímu vedení seminářů a přednášek se zaměřením na obchodní zákoník a jeho novely a na nový insolvenční zákon.

Bohumil Havel je vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, členem Legislativní rady vlády, účastní se mnohých dalších komisí a odborných asociací a je členem redakčních rad právních a obchodně zaměřených časopisů a akademických orgánů.

Od října 2009 působí v advokátní kanceláři PRK Partners jako Of Counsel.

Bohumil vedle své rodné češtiny mluví plynně anglicky

Dohodnite si stretnutie