ADVOKÁT | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

Mgr. Shiyang Zhang

E-mail: shiyang.zhang@prkpartners.com


Shiyang je advokátem a poradcem v oblasti česko-čínských vztahů PRK Partners. Ve své praxi se dlouhodobě zaměřuje na poskytování právního poradenství v oblasti obchodního a občanského práva a finance jak domácím, tak zahraničním subjektům v ČR. Také se věnuje fúzím a akvizicím.

Shiyang získal v roce 2012 magisterský titul na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Shiyang je advokátem zapsaným u České advokátní komory.

S ohledem na Shiyangův čínský původ, následná studia a kariérní dráhu v ČR, je velmi dobře seznámený jak s českou, tak i čínskou kulturou. Působil také ve Smíšené česko čínské komoře vzájemné spolupráce (2014-2017) a dlouhodobě se věnuje česko-čínským vztahům. Zúčastnil se několika misí představitelů České republiky v Číně a také oficiálních návštěv představitelů Čínské lidové republiky v ČR. Dále se podílel na organizaci významných investičně-obchodních konferencí a kulturně-společenských akcí konaných jak v ČR, tak ČLR. V rámci svého působení ve Smíšené česko čínské komoře vzájemné spolupráce se zaměřoval mimo jiné na projekty z oblasti zdravotnictví a obchodních vztahů a působil jako člen týmu připravujícího řadu memorand a akčních plánů mezi ministerstvy či zástupci územních samosprávných celků obou zemí. K PRK Partners se připojil v roce 2017.

Shiyang se narodil v Číně a vzdělání získal v České republice, proto ovládá čínštinu (slovem i písmem) a má zároveň výbornou znalost češtiny. Shiyang rovněž hovoří plynně anglicky.

Dohodnite si stretnutie