OF COUNSEL | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

E-mail: karel.elias@prkpartners.com


Profesor Eliáš je hlavním autorem návrhu nového občanského zákoníku České republiky, právník, právní vědec a přední český civilista a komercialista. Je nositelem nejvýznamnějších ocenění, včetně Právnické síně slávy za výjimečný celoživotní přínos českému právu. Od roku 2011 spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners jako Of Counsel.

Karel Eliáš absolvoval v r. 1979 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v roce 1981 pak na stejné fakultě získal titul JUDr. V letech 1988–1990 absolvoval postgraduální studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, zakončené kvalifikační prací k problematice nekalé soutěže. V letech 1995–1996 absolvoval na téže fakultě doktorské studium v oboru obchodní právo a získal titul Dr.

V roce 1998 jmenoval rektor Masarykovy univerzity v Brně pana Eliáše docentem pro obor obchodní právo. V roce 2002 ho prezident České republiky jmenoval v tomto oboru profesorem.

V letech 1979–1990 působil Karel Eliáš jako podnikový právník významné těžařské společnosti, od r. 1988 jako vedoucí právního odboru.

Od roku 1991 až dodnes je vedoucím vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR. V letech 1993-2011 působil na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, nejprve jako odborný asistent, poté jako vedoucí katedry obchodního práva, vedoucí katedry soukromého práva a civilního procesu a v posledních dvou letech též jako proděkan pro vědu a výzkum. V letech 2011 – 2016 působil profesor Eliáš na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky v Praze. Od roku 2017 je činný na Právnické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě jako profesor na katedře občanského a obchodního práva.

Profesor Eliáš hovoří plynně česky, německy a rusky. Čte francouzsky, španělsky, polsky a bulharsky.

Sjednejte si schůzku