ADVOKÁT | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

Mgr. Michaela Ericssonová

E-mail: michaela.ericssonova@prkpartners.com


Michaela se specializuje na bankovnictví a finance a všeobecné korporační právo.

Michaela Ericssonová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2010. V stejném roce se připojila k PRK Partners jako advokátní koncipientka a od roku 2014 působí jako advokátka.

Má bohaté zkušenosti s poskytováním služeb bankám a finančním institucím v oblasti úvěrového a leasingového financování a zajištění. V rámci projektů týkajících se rekodifikace českého soukromého práva Michaela participovala na tvorbě či přizpůsobení kompletní úvěrové a leasingové dokumentace nové právní úpravě. Michaela se podílela na vedení několika mezinárodních finančních transakcí. Její užší specializací je finanční leasing a úvěrové financování zejména letecké a železniční techniky.

Michaela se soustředí také na spotřebitelské financování. Její zájem o tuto oblast zesílil v souvislosti s novou regulací spotřebitelských úvěrů. V této oblasti Michaela poskytovala kompletní právní poradenství týkající se nejen vstupu nebankovních subjektů na český trh a přípravy dokumentace k poskytování spotřebitelských úvěrů, ale také adaptace na novou právní úpravu, včetně přípravných prací vedoucích k podání žádosti o licenci. Na téma spotřebitelských úvěrů Michaela rovněž publikuje a přednáší.

Ve své dosavadní praxi se Michaela částečně zaměřovala také na právní regulaci neziskových organizací, školství a zdravotnictví. Výraznou roli v jejím životě hraje (a to doslova) hudba; od roku 2008 je ředitelkou Českého komorního orchestru a jako houslistka působí i v mnoha dalších hudebních tělesech.

Michaela hovoří plynně česky, švédsky, anglicky a má pracovní znalost ruštiny.

Sjednejte si schůzku