ADVOKÁT | BRATISLAVA - SLOVENSKO

JUDr. Nikola Kloudová

E-mail: nikola.kloudova@prkpartners.com


Nikola Kloudová vyštudovala Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave, kde tiež v roku 2021 získala titul JUDr. V PRK Partners pôsobí od roku 2014. Ako študentka pracovala v kancelárii PRK Partners v Bratislave. Neskôr v PRK Partners pôsobila ako koncipientka a od roku 2022 je zapísaná ako advokátka v Slovenskej advokátskej komore.

Klientom poskytuje poradenstvo najmä v oblasti korporátneho práva, občianskeho a obchodného práva, súdnych sporov, práva nehnuteľností a regulatoriky.

Hovorí plynulo slovensky a anglicky.

Dohodnite si stretnutie