ADVOKÁT | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

Mgr. Jarmila Hanzalová

E-mail: jarmila.hanzalova@prkpartners.com


Jarmila je advokátkou v PRK Partners se specializací na všeobecné korporační právo, compliance a nastavování interních procesů, prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML) a knowledge management.

Vedle studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, které zakončila získáním magisterského titulu (1998), studovala též anglické všeobecné právo (Common Law), evropské právo a mezinárodní právo veřejné na Cardiff University, kde po dvou semestrech získala Diplom v právních studiích (1996).

V roce 1998 zahájila Jarmila svou profesní kariéru v advokátní kanceláři Procházka Randl Kubr (nyní PRK Partners) jako právní asistentka a koncipientka. V roce 2001 složila advokátní zkoušky a na pozici advokátky pracuje v PRK dodnes. Jarmila absolvovala pracovní stáž u dánsko-švédské právní firmy Magnusson Wahlin Quist Stanbrook v Kodani (2004-2005).

Je členkou České advokátní komory. Jarmila hovoří plynně česky, anglicky a velmi dobře dánsky.

Dohodnite si stretnutie