ADVOKÁT | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

Mgr. Tereza Šlajsová

E-mail: tereza.slajsova@prkpartners.com


Tereza je advokátkou PRK Partners a ve své advokátní praxi se dlouhodobě zaměřuje na poskytování právních služeb českým a zahraničním klientům. Specializuje se především na řešení sporů, smluvní závazkové vztahy a všeobecné korporační právo.

Tereza získala magisterský titul v roce 2014 na Západočeské univerzitě v Plzni. Od roku 2018 je advokátkou zapsanou u České advokátní komory.

Během svých studií pracovala jako právní asistentka v několika právních kancelářích. K PRK Partners se připojila v roce 2012 ještě během svého studia jako právní studentka a v roce 2014 nastoupila v PRK Partners na pozici advokátní koncipientky.

Tereza vedle své rodné češtiny mluví plynně anglicky.

Dohodnite si stretnutie