OBLASŤ PRAXE

Fúzie a akvizície

V oblasti fúzií a akvizícií si advokátska kancelária PRK Partners postupne vybudovala mimoriadne silnú reputáciu. Je nositeľom niekoľkých významných domácich i medzinárodných ocenení získaných v tejto oblasti práva. Vďaka našej odbornej erudovanosti, jazykovej vybavenosti, dôkladnej znalosti lokálneho prostredia v kombinácii s unikátnou schopnosťou porozumieť požiadavkám medzinárodných investorov a rozsiahlym právnym skúsenostiam už viac ako štvrťstoročie pomáhame vyjednávať, štruktúrovať, pripravovať a realizovať stovky obchodov pre miestnu i medzinárodnú klientelu.

Ponúkame právnu podporu a pomoc pri due diligence, fúziách, akvizíciách, transformáciách a reštrukturalizáciách podnikov na českom a slovenskom trhu. Vďaka úzkej spolupráci s mnohými špičkovými miestnymi aj medzinárodnými odborníkmi z iných jurisdikcií sme schopní efektívne hájiť záujmy našich klientov.

Zastupujeme strategických investorov, "private equity" investorov i rodinné firmy, a to rovnako na strane predávajúcich, ako aj kupujúcich.  Medzi našich klientov patria veľké národné a nadnárodné spoločnosti z rôznych odvetví, napr. financií, bankovníctva, automobilového priemyslu, dopravy a logistiky, potravinárstva, nehnuteľností, hotelierstva a farmácie.

Vďaka našej hlbokej znalosti kľúčových sektorov ekonomiky poskytujeme klientom efektívne a rýchle poradenstvo. V priebehu rokov sme sa tiež stali prvou voľbou pre mnohé medzinárodné advokátske kancelárie, ktoré potrebujú silného lokálneho partnera s biznisovo orientovaným prístupom nevyhnutným pre úspešnú realizáciu nadnárodných transakcií s českým alebo slovenským elementom. Poskytujeme poradenstvo vo vzťahu k všetkým lokálnym aspektom transakcií, počnúc procesom due diligence, cez úpravy akvizičnej dokumentácie podľa požiadaviek miestnej legislatívy, až po právnu pomoc s lokálnymi podkladmi pre closing príslušnej transakcie.

Náš tím odborníkov v oblasti súťažného práva a regulácie je pripravený klientom pomôcť so zabezpečením príslušných českých alebo slovenských povolení efektívne a za rozumných cenových podmienok. Naše právne služby poskytujeme na lokálnych trhoch a pri transakciách s medzinárodným dosahom.

Silný právny tím na Vašej strane

Martin Aschenbrenner,

Partner


JUDr. Martin Aschenbrenner, LL.M., Ph.D.

Miriam Galandová,

Partner


JUDr. Ing. Miriam Galandová, LL.M., FCCA

Jan Kohout

Partner


JUDr. Jan Kohout

Martin Kříž,

Partner


JUDr. Martin Kříž, MBA

Radan Kubr,

Partner


Dr. Radan Kubr, LL.M.

Monika Mašková,

Partner


Mgr. Monika Mašková, MHA

Robert Němec,

Partner


JUDr. Robert Němec, LL.M.

Peter Oravec

Partner


JUDr. Peter Oravec

Roman Pečenka

Partner


Mgr. Roman Pečenka

François Veit

Partner


François Veit

Jan Vařecha

Associate Partner


Mgr. Jan Vařecha

Michal  Řehořek

Advokát


Mgr. Michal Řehořek

Illia Antonov

Advokát


Mgr. Illia Antonov

Marián Baus

Advokát


JUDr. Marián Baus

Elena Červenová,

Advokát


Mgr. Elena Červenová, LL.M.

Kateřina Hájková,

Advokát


Mgr. Kateřina Hájková, LL.M.

Norbert Hink

Advokát


Mgr. Ing. Norbert Hink

Martina Javorová

Advokát


Mgr. Martina Javorová

Silvia Kratochvilová

Advokát


JUDr. Silvia Kratochvilová

Lucie Vorlová

Advokát


Mgr. Lucie Vorlová

Jan Wagner

Advokát


Mgr. Jan Wagner

Shiyang Zhang

Advokát


Mgr. Shiyang Zhang

Bohdan Zubač

Advokát


Mgr. Bohdan Zubač

Alžběta Heřmánková

Právnik


Alžběta Heřmánková LL.B., LL.M.

Marta Donizeau

Counsel


Mgr. Marta Donizeau

Referencie

Právne poradenstvo spoločnosti Engie Services a.s., ktorá je svetovým lídrom v dodávke energií, v súvislosti s akvizíciou českých a slovenských podnikov poskytujúcich služby v oblasti facility managementu.

Právne poradenstvo koncernu RWE AG ohľadom českých právnych aspektov akvizície majoritného podielu (50,04 %) v spoločnosti innogy Grid Holding (IGH), ktorá je regionálnym prevádzkovateľom plynárenskej distribučnej sústavy.

Lokálne poradenstvo na strane kupujúceho (buy-side) pri akvizícii spoločnosti Massive Interactive, Inc. a jej pridružených spoločností, vrátane rôznych aktivít v Českej republike. Naše poradenstvo zahŕňalo pomoc v oblasti fúzií a akvizícií a právnu podporu pri financovaní transakcie.

Právne poradenstvo spoločnosti Crown Metals Trading AG v súvislosti s jej úspešnou úplnou (100%) akvizíciou lokálneho podniku svetovo uznávaného výrobcu neželezných kovov.

Právne poradenstvo spoločnosti Holcim v súvislosti s predajom jej českých aktivít spoločnosti Cemex.