The Chambers Europe Guide 2022 – PRK Partners získala hodnotenie v 12 oblastiach praxe

Trinásty rok po sebe je PRK Partners opäť vysoko hodnotenou a odporúčanou právnickou firmou v najnovšom vydaní Chambers Europe Guide 2022, a to hneď
v 12 oblastiach práva:  bankovníctvo a financie, kapitálové trhy, korporátne právo, fúzie a akvizície, sporová agenda, pracovné právo, nehnuteľnosti, insolvencia a reštrukturalizácia, energetické právo a projekty, hospodárska súťaž, TMT a daňové poradenstvo.

Chambers Europe 2022 zároveň označila nasledujúcich právnikov PRK Partners ako popredných a odporúčaných odborníkov v svojej oblasti praxe. V oblasti kapitálových trhov sú medzi poprednými odborníkmi zaradení  Martin Aschenbrenner a Jan Ditrych, v oblasti korporátneho práva a M&A Martin Kříž, v oblasti pracovného práva Jaroslav Škubal, Tereza Erényi, Matěj Daněk a Andrea Olšovská, v oblasti riešenia sporov a arbitráží Robert Němec a Miriam Galandová, v oblasti hospodárskej súťaže Peter Oravec, v oblasti projektov a energetiky Jakub Lichnovský, v oblasti TMT Michal Matějka a v oblasti daňového poradenstva Martin Švalbach.

Chambers and Partners je ratingová agentúra systematicky sledujúca a hodnotiaca trh právnych služieb a advokátskych kancelárií po celom svete. Vydanie The Chambers Europe Guide 2022 je výsledkom hodnotenia 1.437 právnych firiem, v 52 jurisdikciách a 3 regiónoch. Svoje hodnotenia stavia na zisteniach vlastného týmu hodnotiteľov.

Viac informácií je k dispozícii tu.