PARTNER | BRATISLAVA - SLOVENSKO

JUDr. Peter Oravec

E-mail: peter.oravec@prkpartners.com


Peter je partner PRK Partners so špecializáciou na korporátne právo, súťažné právo, fúzie a akvizície a energetické právo.

Peter podal historicky prvú žiadosť o "leniency" na Slovensku. Zastupoval klientov v priebehu inšpekcií (dawn raid) vykonávaných Slovenským antimonopolným úradom, pri vyšetrovaniach kartelových dohôd a v následnom prieskumovom riadení pred slovenskými súdmi. Peter poskytuje klientom služby spočívajúce v preskúmaní možností narušení hospodárskej súťaže / vykonávanie interného vyšetrovania, organizuje pravidelné školenia zamerané na súťažné právo a modelové vyšetrovacie procedúry typu " down raid".

Peter má rozsiahle skúsenosti v oblasti zneužitia dominantného postavenia a kontroly koncentrácií (na konci roku 2011 dokončil Peter implementáciu podmienky uloženej Slovenským antimonopolným úradom – ako vôbec jeden z prvých európskych modelov nápravných opatrení).

Peter je odporúčaný ako významný odborník v oblasti práva hospodárskej súťaže / kartelového práva, korporátneho a obchodného práva prostredníctvom rešpektovaného právneho zoznamu Chambers Europe, ako aj ďalších významných publikácií.

Získal magisterský titul na Právnickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe a titul JUDr. Na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po dobu 10 rokov pôsobil ako advokátsky koncipient v poprednej, anglickej právnej firme so sídlom v Bratislave.

Peter hovorí plynulo slovensky, anglicky a česky. Je advokátom Slovenskej advokátskej komory.

Ocenenie


Vedúci oddelenia Peter Oravec je podľa zdrojov označovaný za "vynikajúceho právnika". Poskytuje komplexné právne poradenstvo, a to aj v oblasti kontroly fúzií, kartelov a compliance.
Chambers Review 2022
"Peter Oravec poskytuje kompletné poradenstvo, okrem iného, aj v oblasti kontroly spájania podnikov, kartelových záležitostí a dodržiavania predpisov (compliance). Jeden odpovedajúci uviedol: „Peter Oravec má veľmi dobrú povesť priekopníka súťažného práva a je v tomto zmysle jedinečný“, a dodáva: „Má hlboké skúsenosti v tejto oblasti práva.“
Chambers Review 2021
"Peter Oravec poskytuje poradenstvo v mnohých otázkach hospodárskej súťaže vrátane kartelového práva, súvisiacich žalôb a podania projektov fúzie. Jeden respondent uviedol: 'Je to veľmi skúsený právnik v oblasti hospodárskej súťaže, som ohromený vysokou kvalitou jeho práce'." 
Chambers Review 2020
"Peter Oravec je všeobecne považovaný za popredného právneho odborníka. Jeden trhový zdroj uvádza: “Peter Oravec patrí medzi najlepších slovenských expertov na súťažné právo.' Má rozsiahle skúsenosti s riešením celej rady otázok hospodárskej súťaže, vrátane kartelového práva, zneužitia dominantného postavenia a kontroly fúzií. "
Chambers Review 2019

Dohodnite si stretnutie