ADVOKÁT | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

JUDr. Tereza Erényi, LL.M.

E-mail: tereza.erenyi@prkpartners.com


Tereza Erényi je advokátka se specializací na oblast restrukturalizace, převody zaměstnanců, individuální najímání zaměstnanců a kolektivní vyjednávání.

V roce 2004 získala titul Magistra na Západočeské univerzitě v Plzni, ve studiích pokračovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Technische Universität v Drážďanech. Fakulty zakončila v roce 2007 s tituly JUDr. a LL.M.

Do advokátní kanceláře Procházka Randl Kubr (dnes PRK Partners) nastoupila v roce 2003 jako právní asistentka a v letech 2004-2007 navázala na pozici koncipientka. Advokátkou je od roku 2008. Tereza je členem České advokátní komory, Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a EELA (European Employment Lawyers Association).

Pravidelně publikuje články s pracovněprávní tématikou v České republice i v zahraničí a je také spoluautorkou publikace Vyznejte se ve služebním zákoně (nakladatelství BizBooks).

Tereza je doporučována jako odborník na pracovní právo v Chambers Europe Guide, Best Lawyers a The International Who's Who of Management Labour & Employment Lawyers.

Tereza hovoří plynně česky, anglicky a má dobrou pracovní znalost němčiny.


Ocenění

"Tereza Erényi je velmi uznávaným odborníkem v oblasti přípravy a využívání programů zaměstnaneckých benefitů, převodu zaměstnanců a řešení diskriminačních sporů. Klientka na ní oceňuje, že „má vynikající odborné znalosti a patří k našim nejlepším externím poradcům světového formátu, její odborné rady jsou spolehlivé a jsou poskytovány jednoduchou a srozumitelnou formou.„
-Chambers Review-

"Tereza Erényi získává stále vyšší postavení v žebříčku advokátů díky svému vysokému uznání na trhu právních služeb. Specializuje se na převody zaměstnanců při restrukturalizaci podniků, individuální najímání zaměstnanců a kolektivní vyjednávání. Jeden klient ji popisuje jako 'odborníka na svém místě, který se vždy snaží vycházet vstříc zvyklostem a potřebám klienta a který dokáže předávat informace klientům v pro ně srozumitelné formě'."
-Chambers Review-

 „Tereza Erényi je právní odbornicí uznávanou pro svůj 'profesionální přístup, časovou flexibilitu a schopnost porozumět našim obchodním potřebám.' Má rozsáhlé odborné zkušenosti v oblasti GDPR. Poskytovala poradenství při implementaci GDPR několika klientům včetně společnosti Ricardo. Mezi další oblasti její praxe patří kolektivní vyjednávání, přezkum interní politiky, individuální najímání a propouštění zaměstnanců.“
-Chambers Review-

"Tereza Erényi je doporučována jako přední odborník na pracovní právo, zejména převody zaměstnanců. Podle názoru respondentů 'je velmi chytrá a inteligentní, snaží se jít do hloubky, k jádru problémů a řešit je. Veškeré záležitosti řeší v klidu a s rozvahou, bez přehnaných emocí. Za každé situace je radost s ní pracovat'.“
-Chambers Review-


Dohodnite si stretnutie