PARTNER | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA , BRATISLAVA - SLOVENSKO

JUDr. Jaroslav Škubal

E-mail: jaroslav.skubal@prkpartners.com


Jaroslav Škubal je partnerom PRK Partners so špecializáciou na pracovné právo.

Jaroslav získal rozsiahle skúsenosti okrem iného v oblasti pracovných a iných zmlúv uzatváraných podľa Zákonníka práce, vysielania zamestnancov, výpovedí a hromadného prepúšťania, spracovania osobných údajov zamestnancov a mnoho ďalších.

Jaroslav získal titul Mgr. na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe v roku 2001 a v roku 2008 titul JUDr. na Trnavskej univerzite a na Slovensku. V roku 2004 sa stal advokátom Českej advokátskej komory a od toho istého roku spolupracuje s PRK Partners. Jaroslav je tiež členom slovenských advokátskej komory, International Bar Association, European Employment Lawyers Association (EELA) a členom Kolégia expertov Asociácie pre rozvoj kolektívneho vyjednávania a pracovných vzťahov.

Jaroslav je doporučovaný a uznávaný ako popredný odborník v oblasti pracovného práva a zamestnanosti publikácií Chambers European Guide. Sprievodca Best Lawyers ho zaradil medzi významných právnikov, ktorí sa špecializujú na pracovné právo. Okrem toho je Jaroslav považovaný za popredného odborníka na slovenské pracovné právo podľa sprievodcu The International Who 's Who of Management Labour & Employment Lawyers 2009 a ďalej Expert Guides-Guide to the World's Leading Labour and Employment Lawyers 2010.

Jaroslav hovorí po česky a anglicky a je vedúci nášho českého a slovenského pracovnoprávneho oddelenia.


Co o nás klienti řekli The Legal 500

Jaroslav Škubal je špičkový odborník na pracovní právo.

Ocenenie

Uznávaný odborník na pracovní právo

"Jaroslav Škubal zastáva popredné miesto v oblasti pracovného práva a zamestnanosti so širokou praxou, ktorá zahŕňa aj zložité sporové a mimo sporové záležitosti. Analytici trhu Jaroslava chvália za jeho „dlhodobé skúsenosti na danom trhu a za veľkú iniciatívu v oblasti verejného prejavu.“
-Chambers Review-

"Jaroslav Škubal je veľmi uznávaným právnym odborníkom v oblasti pracovného práva, vrátane sporovej agendy, regulácii individuálneho a kolektívneho prepúšťania pracovníkov a ochrany osobných údajov zamestnancov. Jeden respondent uvádza: 'Je veľmi aktívny a skúsený Litigátor'
-Chambers Review-

"Jaroslav Škubal je považovaný za popredného odborníka na české a slovenské pracovné právo. Klienti oceňujú jeho 'veľmi prozákaznícky a obchodne orientovaný prístup, vysokú úroveň technických zručností, schopnosť vytvárať a prezentovať rôzne formy výstupov, ako aj poskytovať efektívne a rýchle právne riešenia'. Škubal poskytuje poradenstvo v otázkach reštrukturalizácie podnikov, TUPE, hromadného prepúšťania a ochrany osobných údajov. Podľa pozorovateľov trhu je jedným z vedúcich právnych expertov v tejto oblasti práva, ktorý je uznávaný pre svoju schopnosť nájsť rýchle a efektívne riešenie, ako aj pre svoje vynikajúce komunikatívne zručnosti a hlboké právne povedomie. 
-Chambers Review-

"Klienti oceňujú popredného právneho experta Jaroslava Škubala pre jeho "prirodzený, osobný a otvorený" prístup. Má rozsiahle skúsenosti v celej rade transakcií, najmä v oblasti reštrukturalizácie zamestnanosti, ochrany osobných údajov a vysielania zamestnancov.
-Chambers Review-


Dohodnite si stretnutie