ODVETVIA

Informačné technológie a komunikácia

Advokátska kancelária PRK Partners je často prvou voľbou klientov v odvetví informačných technológií a komunikácie v Slovenskej a Českej republike. Našim klientom z tohto sektoru poskytujeme právnu pomoc v širokom spektre tém a projektov. Vieme vytvoriť právnu stratégiu na mieru pre akéhokoľvek klienta z tejto oblasti, od inovatívnych start-upov až po globálne korporácie.

Našim klientom poskytujeme právne poradenstvo najmä v oblastiach ochrany osobných údajov (GDPR, e-privacy, PSD2, online identifikátory) ale aj v ďalších regulačných oblastiach. Máme profesionálny tím na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti a ochrany duševného vlastníctva. Pohybujeme sa v oblastiach umelej inteligencie, robotiky a priemyslu 4.0, autonómnych vozidiel a e-mobility. Naše odborné poradenstvo zahŕňa aj zdieľanú ekonomiku a inovatívne koncepty monetizácie. Nie sú nám cudzie ani oblasti fintech, kryptomien, blockchainu či zakladania start-upov a s nimi spojené stratégie, ich riadenie a financovanie.

Rovnako máme rozsiahle skúsenosti s Big data a e-Governmentom a s elektronickými obchodmi vrátane online reklamy. Cítime sa byť neoddeliteľnou právnou súčasťou online hier, streamovacích služieb a audio a video služieb na požiadanie. Naše profesionálne poradenstvo zahŕňa podieľanie sa na fúziách, akvizíciách a reštrukturalizáciách, príprave IT zmlúv, outsourcingu a komplexných projektoch technologickej infraštruktúry. Naše skúsenosti nám v odvetví informačných technológií a komunikácie umožňujú úspešne riešiť spory, arbitráže a mediácie .

Referencie

Právne poradenstvo poprednému výrobcovi automobilov v oblasti ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti v súvislosti s vývojom technológie prepojených automobilov a mikromobility.

V spolupráci s vydavateľstvom Wolters Kluwer ČR, a.s. sa advokátska kancelária PRK Partners podieľala na tvorbe webového portálu so vzormi právnych dokumentov, ktoré majú užívateľom pomôcť pri príprave vlastných zmlúv a iných právnych dokumentov.

Komplexné právne poradenstvo spoločnosti SCS Software s.r.o. v oblasti regulácie ICT, vrátane právnej pomoci pri uzatváraní licenčných zmlúv k reálnym modelom ako sú autá, kamióny, pneumatiky, obchody a ďalšie stavby v PC hrách spoločnosti SCS Software, ako aj pri príprave a vyjednávaní dodávateľských zmlúv na poskytovanie IT služieb, vymáhaní práv duševného vlastníctva a zabezpečení súladu s GDPR.

V spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brne bola advokátska kancelária PRK Partners zapojená do projektu kybernetickej bezpečnosti, ktorého cieľom bolo zriadenie subjektu posudzovania zhody (CAB) v oblasti kybernetickej bezpečnosti a umelej inteligencie.

Právne poradenstvo súkromnému investorovi – zakladateľovi súkromného investičného fondu Mosaic Ventures, ktorý je známy svojimi investíciami do start-up podnikov v oblasti IT (napr. King.com) – a fondu Accel v súvislosti s jeho investíciou do pražského start-upu „Time is Ltd.“, ktorý sa zaoberá vývojom analytickej platformy na zlepšenie časovej efektivity väčších firiem.