ODVETVIA

Automobilový priemysel

Výroba automobilov a ich dielov má v našom regióne silnú tradíciu. Automobilový priemysel predstavuje v Česku štvrtinu a na Slovensku dokonca polovicu priemyselnej výroby a je významným zdrojom exportných príjmov. V poslednom období zaznamenal značný rozmach a poskytol popredným európskym aj ázijským výrobcom bohaté investičné príležitosti. Tí si v strednej a východnej Európe otvorili pobočky okrem iného preto, že sa v tomto regióne môžu spoľahnúť na technicky zdatnú a kvalifikovanú pracovnú silu. Aj vďaka týmto výrobcom je Slovensko svetovým lídrom vo výrobe automobilov na 1000 obyvateľov.

V advokátskej kancelárii PRK Partners sme si vedomí významu automobilového odvetvia a rozumieme príležitostiam, ktoré prináša. Náš tím špecializovaný na automobilový priemysel má skúsenosti vo všetkých relevantných oblastiach práva. Môžeme tak našim klientom poskytovať poradenstvo v širokom spektre otázok vrátane regulatoriky, developmentu, pracovného práva, súťažného práva, projektového financovania, investícií rizikového kapitálu, riešenia sporov, reštrukturalizácie a konkurzu, či fúzií a akvizícií.

Referencie

Právne poradenstvo východoeurópskemu investorovi pri akvizícii závodu na výrobu automobilov v Českej republike, vrátane poradenstva ohľadom možných investičných stimulov.

 

 

Právne poradenstvo poprednému výrobcovi automobilov v oblasti ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti v súvislosti s vývojom technológie prepojených automobilov a mikromobility.

Právne poradenstvo poprednému automobilovému výrobcovi ohľadom súťažno-právnych aspektov jeho obchodného vzťahu s predajcami a zákazníkmi.

Zastupovanie významného dodávateľa komponentov pre automobilový priemysel (ako veriteľa) v konkurznom konaní a v súvisiacich súdnych sporoch.

Právne poradenstvo poprednej automobilovej spoločnosti v Českej republike a na Slovensku pri riešení rôznych regulatórnych a compliance  záležitostí. Naše priebežné právne poradenstvo zahŕňalo v uplynulých rokoch desiatky samostatných prípadov.