ODVĚTVÍ

Automobilový průmysl

Výroba automobilů a jejich dílů má v našem regionu dlouhou historii, která sahá do konce devatenáctého století. Dnes je Česko s tímto odvětvím spjato do té míry, že se mu občas říká „autoland“. Automobilový průmysl představuje čtvrtinu průmyslové výroby a je významným zdrojem exportních příjmů. V poslední dekádě zaznamenal značný rozmach a poskytl předním evropským, asijským i americkým výrobcům bohaté investiční příležitosti. Ti si ve střední a východní Evropě otevřeli pobočky mimo jiné proto, že se v tomto regionu mohou spolehnout na technicky zdatnou a kvalifikovanou pracovní sílu.

V PRK Partners jsme si dobře vědomi významu automobilového odvětví a rozumíme příležitostem, které přináší. Náš tým specializovaný na automobilový průmysl má zkušenosti ve všech relevantních oblastech práva. Můžeme tak našim klientům poskytovat poradenství v širokém spektru otázek včetně regulatoriky, developmentu, pracovního práva,  soutěžního práva, projektového financování, investic rizikového kapitálu, řešení sporů, restrukturalizace a insolvence či fúzí a akvizic.

Reference

Právní poradenství východoevropskému investorovi při akvizici závodu na výrobu automobilů v České republice, včetně poradenství ohledně možných investičních pobídek.

Právní poradenství přednímu výrobci automobilů v oblasti ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti v souvislosti s vývojem technologie propojených automobilů a mikromobility.

Právní poradenství přednímu automobilovému výrobci ohledně soutěžně-právních aspektů jeho obchodního vztahu s prodejci a zákazníky.

Zastupování významného dodavatele komponentů pro automobilový průmysl (jakožto věřitele) v  insolvenčním řízení a v souvisejících soudních sporech.

Právní poradenství přední automobilové společnosti v České republice a na Slovensku při řešení různých regulatorních a compliance záležitostí. Naše průběžné právní poradenství zahrnovalo v uplynulých letech desítky jednotlivých mandátů.