ODVĚTVÍ

Energetika

Světová poptávka po energii roste a současně sílí potřeba omezit ekologické dopady energetické výroby. Svět se tak ocitl na zásadní křižovatce a energetika se v poslední dekádě dostala do centra pozornosti více než jakékoli jiné odvětví. Česko v oblasti energetiky staví především na uhelných a jaderných elektrárnách, ale zároveň postupně rozvíjí i obnovitelné zdroje. Vedle tradičních projektů tak plynou investice například do fotovoltaiky, ale též do geotermálních, větrných a vodních elektráren. Rozvíjet tyto alternativy a zároveň nenarušit hospodářský růst vyžaduje jemnou rovnováhu, kterou se dnes zúčastněné subjekty a orgány snaží nastolit.

V PRK Partners víme, že energetika představuje výzvy i příležitosti. Specializujeme se na komplexní právní poradenství ve všech otázkách, které se týkají alternativních zdrojů energie. Pracovali jsme na financování stovek elektráren fungujících na bázi obnovitelných zdrojů (fotovoltaika, biomasa i větrné elektrárny) a v této souvislosti jsme prováděli bezpočet právních prověrek jednotlivých projektů a participovali i na řešení zjištěných právních problémů. Klientům z energetického sektoru běžně radíme při řešení sporů, korporátních transakcích, financování, restrukturalizacích i insolvencích. Klientům rovněž pomáháme vypořádat se s předpisy o ochraně hospodářské soutěže nebo životního prostředí.

Přečtěte si příspěvek PRK v prestižní publikaci Chambers Global Practice Guides: Alternative Energy & Power 2023.

Reference

Právní poradenství koncernu RWE AG ohledně českých právních aspektů akvizice majoritního podílu ve společnosti innogy Grid Holding (IGH), která je regionálním provozovatelem plynárenské distribuční soustavy.

Kontinuální právní poradenství skupině ENGIE v souvislosti s jejími aktivitami v České republice a na Slovensku, včetně akvizice několika teplárenských a facility management společností.

Komplexní právní poradenství společnosti Veolia Energie ČR, a.s. (dříve Dalkia Česká republika, a.s. - člen skupiny Veolia Environnement) v souvislosti s akvizicí Pražská teplárenská LPZ, a.s. (PT LPZ), dceřiné firmy společnosti Pražská teplárenská, a.s., která působí zejména jako dodavatel tepelné energie z lokálních zdrojů na levém břehu řeky Vltavy v Praze.

Zastupování francouzské energetické skupiny Dalkia Česká republika, a.s. v souvislosti s akvizicí a prodejem energetických aktiv v České republice.

Právní poradenství Gaz de France (GDF) v souvislosti s nákupem aktivit mezinárodního společného podniku v oblasti uskladnění zemního plynu na území České republiky v rámci plánované komplexní restrukturalizace podniku.