ODVETVIA

Energetika

Svetový dopyt po energii rastie a súčasne silnie potreba obmedziť ekologické dopady energetickej výroby. Svet sa tak ocitol na zásadnej križovatke a energetika sa v poslednej dekáde dostala do centra pozornosti viac než akékoľvek iné odvetvie. Česko a Slovensko v oblasti energetiky stavia predovšetkým na uhoľných a jadrových elektrárňach, ale zároveň postupne rozvíja aj obnoviteľné zdroje. Popri tradičných projektov tak plynú investície napríklad do fotovoltaiky, ale tiež do geotermálnych, veterných a vodných elektrární. Rozvíjať tieto alternatívy, a zároveň nenarušiť ekonomický rast, vyžaduje jemnú rovnováhu, ktorú sa zúčastnené subjekty a orgány dnes snažia nastoliť.

V advokátskej kancelárii PRK Partners vieme, že energetika predstavuje výzvy aj príležitosti. Špecializujeme sa na komplexné právne poradenstvo vo všetkých otázkach, ktoré sa týkajú alternatívnych zdrojov energie. Pracovali sme na financovaní stoviek elektrární fungujúcich na báze obnoviteľných zdrojov (fotovoltaika, biomasa i veterné elektrárne) a v tejto súvislosti sme uskutočňovali niekoľko právnych previerok jednotlivých projektov a participovali aj na riešení zistených právnych problémov. Klientom z energetického sektora bežne radíme pri riešení sporov, korporátnych transakciách, financovaní, reštrukturalizáciách i konkurze. Klientom tiež pomáhame vysporiadať sa s predpismi na ochranu hospodárskej súťaže alebo životného prostredia.

Referencie

Právne poradenstvo koncernu RWE AG ohľadom českých právnych aspektov akvizície majoritného podielu v spoločnosti Innogy Grid Holding (IGH), ktorá je regionálnym prevádzkovateľom plynárenskej distribučnej sústavy.

Kontinuálne právne poradenstvo skupine ENGIE v súvislosti s jej aktivitami v Českej republike a na Slovensku, vrátane akvizície niekoľkých teplárenských a facility management spoločností.

Komplexné právne poradenstvo spoločnosti Veolia Energie ČR, a.s. (predtým Dalkia Česká republika, a.s. – člen skupiny Veolia Environnement) v súvislosti s akvizíciou spoločnosti Pražská teplárenská LPZ, a.s. (PT LPZ), dcérskej spoločnosti spoločnosti Pražská teplárenská, a.s., ktorá pôsobí najmä ako dodávateľ tepelnej energie z lokálnych zdrojov na ľavom brehu rieky Vltava v Prahe.

Zastupovanie francúzskej energetickej skupiny Dalkia Česká republika, a.s. v súvislosti s akvizíciou a predajom energetických aktív v Českej republike.

Právne poradenstvo skupine Gaz de France (GDF) v súvislosti s nadobudnutím aktivít medzinárodného spoločného podniku v oblasti uskladnenia zemného plynu na území Českej republiky v rámci plánovanej komplexnej reštrukturalizácie podniku.