ODVETVIA

Maloobchod

Maloobchod patrí v našom regióne medzi odvetvia s najsilnejšou konkurenciou. Zároveň sa podnikatelia v tomto odvetví musia vysporiadať s vysokou mierou verejnoprávnej regulácie a štátneho dohľadu. Aby v konkurenčnom a náročnom prostredí uspeli, potrebujú odborné poradenstvo od advokátskych kancelárií so širokým spektrom špecializácie. Práve takou advokátskou kanceláriou je PRK Partners.

Klientom pôsobiacim v oblasti maloobchodu vieme pomôcť s riešením právnych otázok práva hospodárskej súťaže, verejnoprávnej regulácie, ochrany spotrebiteľa,  pracovného práva, práva duševného vlastníctva, řiešenia sporov, financovania, fúzií a akvizícií, korporátného práva, práva nehnuteľností, či s inými záležitosťami. Naši experti poskytujú právne poradenstvo v podstate k akejkoľvek otázke, na ktorú môže firma pôsobiaca v maloobchode naraziť. Veľkosť nie je prekážkou. Zastupujeme menšie spoločnosti, rovnako ako veľké medzinárodné reťazce.

Referencie

Komplexné právne poradenstvo spoločnosti Philip Morris International Inc. v súvislosti s uvedením novej kategórie tabakových výrobkov na český a slovenský trh (elektronická cigareta IQOS), vrátane pomoci pri riešení následných záležitostí.

 

Právne poradenstvo nadnárodnej pivovarníckej a nápojovej spoločnosti ohľadne českých a slovenských aspektov dodržiavania predpisov súvisiacich s predajom jej podnikov v strednej a východnej Európe.

 

Právne poradenstvo významnému nadnárodnému maloobchodnému reťazcu ohľadom spolupráce s odborovými organizáciami v rámci kolektívneho vyjednávania s dôrazom na založenie novej odborovej organizácie, proces kolektívneho vyjednávania a vypracovanie kolektívnej zmluvy.

Právne poradenstvo spoločnosti Marks & Spencer ohľadom zahrnutia ich produktov do zásielkovej služby „Donáška do domu“ na českom trhu.