ODVETVIA

Farmaceutický priemysel a zdravotníctvo

Farmaceutický a zdravotnícky priemysel zaznamenáva v strednej a východnej Európe dynamický rozvoj. Náš región má predpoklady stať sa v nasledujúcich rokoch popredným centrom výskumu a výroby v tejto oblasti. Veľa našich univerzít uskutočňuje špičkový výskum a na vzostupe sú spoločnosti podnikajúce v oblasti výroby liečiv a ďalšieho zdravotníckeho materiálu, čím sa pre investorov vytvárajú významné príležitosti.

V advokátskej kancelárii PRK Partners pomáhame klientom vo všetkých fázach projektov z oblasti farmaceutického priemyslu - od výskumu a vývoja až po výrobu a predaj. Náš tím poskytuje špičkové právne služby v širokom spektre záležitostí, vrátane ochrany duševného vlastníctva a osobných údajov, fúzií a akvizícií, verejného obstarávania i riešenia sporov. Podnikateľov v zdravotníctve tiež úspešne prevedieme prísnou verejnoprávnou reguláciou v tomto odvetví a poradíme v otázkach hospodárskej súťaže.


Publikácie PRK o regulácii farmaceutického priemyslu (2023-24)


Referencie

Zastupovanie – v spolupráci s advokátskou kanceláriou Davis Polk & Wardell LLP (USA) – farmaceutickej spoločnosti Affimed Therapeutics B.V. pri primárnom úpise akcií (IPO) na trhu NASDAQ v hodnote cca 60 mil. USD a pri sekundárnom verejnom úpise akcií (SPO) v hodnote cca 35 mil. USD.

Právne poradenstvo súkromnej spoločnosti v súvislosti s realizáciou jej strategického projektu využitia konopy a kanabinoidov na medicínske účely, najmä v oblasti GDPR compliance a regulatórnej problematiky (napr. online predaj medicínskeho konopy).

Kontinuálne právne poradenstvo súkromnej spoločnosti v súvislosti s realizáciou strategického projektu  -  využitie konope a kanabinoidov na liečebné účely. Naše poradenstvo zahŕňalo najmä oblasť obchodného práva, práva duševného vlastníctva, prípravu a vypracovanie zmlúv s univerzitami, ziskovými/neziskovými/vládnymi výskumnými inštitúciami a hi-tech spoločnosťami.

 

Kontinuálne právne poradenstvo farmaceutickej spoločnosti zaoberajúcej sa vývojom liečiv s pobočkami vo viac než 50 krajinách sveta pri vyjednávaní zmlúv o klinickom hodnotení. Naše poradenstvo zahŕňalo predovšetkým právnu pomoc v oblasti compliance (vrátane zabezpečenia súladu nastavenia klinického hodnotenia s českými a európskymi regulačnými požiadavkami) a ďalej v oblasti ochrany osobných údajov.

Kontinuálne poradenstvo farmaceutickej spoločnosti v oblasti globálneho outsourcingu pomocných finančných operácií a súvisiaceho prevodu zamestnancov na výkon práce k externému poskytovateľovi služieb.