ODVĚTVÍ

Farmaceutický průmysl a zdravotnictví

Farmaceutický a zdravotnický byznys zaznamenává ve střední a východní Evropě dynamický rozvoj. Náš region má předpoklady stát se v následujících letech předním centrem výzkumu  výroby v této oblasti. Řada univerzit zde provádí špičkový výzkum a na vzestupu jsou společnosti podnikající ve výrobě léčiv a dalšího zdravotnického materiálu. Rodí se tak významné příležitosti pro investory.

V PRK Partners pomáháme klientům ve všech fázích projektů z oblasti farmaceutického průmyslu - od výzkumu a vývoje až po výrobu a prodej. Náš tým poskytuje špičkové právní služby v širokém spektru záležitostí, včetně ochrany duševního vlastnictví a osobních údajů, fúzí a akvizic, veřejných zakázek i řešení sporů. Podnikatele ve zdravotnictví rovněž úspěšně provedeme přísnou veřejnoprávní regulací v tomto odvětví a poradíme v otázkách hospodářské soutěže.

Reference

Zastupování - ve spolupráci s advokátní kanceláří Davis Polk & Wardell LLP (USA) - farmaceutické společnosti Affimed Therapeutics B.V. při primárním úpisu akcií (IPO) na trhu NASDAQ v hodnotě cca 60 mil. USD a při sekundárním veřejném úpisu akcií (SPO) v hodnotě cca 35 mil. USD.

Právní poradenství soukromé společnosti v souvislosti s realizací jejího strategického projektu využití konopí a kanabinoidů pro léčebné účely, zejména v oblasti GDPR compliance a regulatorní problematiky (např. online prodej léčebného konopí).

Kontinuální právní poradenství soukromé společnosti v souvislosti s realizací strategického projektu - využití konopí a kanabinoidů k léčebným účelům. Náš mandát zahrnoval poradenství zejména v oblasti korporátního práva, práva duševního vlastnictví, přípravu a vypracování smluv s univerzitami, ziskovými/neziskovými/vládními výzkumnými institucemi a hi-tech společnostmi.

Kontinuální právní poradenství farmaceutické společnosti zabývající se vývojem léčiv s pobočkami ve více než 50 zemích světa při vyjednávání smluv o klinickém hodnocení. Náš mandát zahrnoval zejména právní pomoc v oblasti compliance (včetně zajištění souladu nastavení klinického hodnocení s českými a evropskými regulačními požadavky) a dále v oblasti ochrany osobních údajů.

Kontinuální poradenství farmaceutické společnosti v oblasti globálního outsourcingu pomocných finančních operací a souvisejícího převodu zaměstnanců k výkonu práce u externího poskytovatele služeb.