ODVĚTVÍ

Finanční sektor

Za poslední desetiletí neprodělalo žádné jiné odvětví tak zásadní změny jako finanční sektor. Významně se na tom podílela finanční krize. Nové právní předpisy vedly k proměně každodenních bankovních operací, ale i dalších finančních služeb. Experti PRK Partners mají jak hluboké znalosti právních norem, jimž se řídí tento sektor, tak podnikatelský cit. Klientům úspěšně radíme ohledně všech druhů finančních služeb, ať už jde o jejich běžné obchody, tak o největší a nejdůležitější obchodní transakce.

PRK Partners patří ve finančních kruzích našeho regionu k nejvýznamnějším poradcům a buduje si jméno i v zahraničí. Před více než čtvrtstoletím jsme začínali právě jako advokátní kancelář specializovaná na bankovnictví a i v této oblasti zůstáváme díky našim výjimečným schopnostem a zkušenostem nadále na špici. Radíme nejen bankám, ale také nebankovním úvěrovým společnostem, obchodníkům s cennými papíry, investičním zprostředkovatelům a investičním společnostem, správcům aktiv či hedge fondům. Poskytujeme kompletní servis od přípravy produktové či transakční dokumentace přes pracovněprávní záležitosti až po spory řešené v rozhodčím nebo soudním řízení a zastupování klientů v licenčním, sankčním či jiném řízení s regulátorem. Naši odborníci pravidelně pomáhají významným bankám a institucionálním investorům s přípravou tuzemských i mezinárodních transakcí. Máme rovněž rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím v otázkách insolvenčního řízení. Jednoduše řečeno, máme silný tým expertů, který umí poskytnout vynikající služby jakémukoliv klientovi z finančního sektoru.


Přečtěte si příspěvek PRK v prestižní publikaci Chambers Global pro oblast bankovnictví a financí (2019).

Přečtěte si příspěvek PRK v publikaci Getting the Deal Through – Fintech (2020).


Reference

Právní poradenství americkému investičnímu fondu Northwood Acquisitions LLC v souvislosti s jeho akvizicí a refinancováním luxusního pětihvězdičkového hotelu v Praze (Four Seasons Hotel).

Právní poradenství při zakládání prvního dluhopisového programu se strukturovanými produkty slovenské pobočky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Celkové hodnota programu byla 5 mld. EUR.

Zastupování ČSOB jakožto aranžéra třetího dluhopisového programu Hypoteční banky v celkovém objemu 200 mld. Kč a při vydání řady emisí hypotečních zástavních listů v rámci tohoto programu.

Právní poradenství hlavní československé investiční skupině v souvislosti s realizací zajištění vůči finanční skupině, která byla největším čínským investorem v České republice a v regionu střední Evropy, včetně výkonu akcionářských práv čínského investora zástavním věřitelem a následného smluvního odkoupení pohledávek skupiny čínskou státní agenturou.

Zastupování významné stavební spořitelny v řadě sporů vzniklých ze smluv o stavebním spoření.