ODVETVIA

Farmaceutický priemysel a zdravotníctvo

Farmaceutický a zdravotnícky priemysel zaznamenáva v strednej a východnej Európe dynamický rozvoj. Náš región má predpoklady stať sa v nasledujúcich rokoch popredným centrom výskumu a výroby v tejto oblasti. Veľa našich univerzít uskutočňuje špičkový výskum a na vzostupe sú spoločnosti podnikajúce v oblasti výroby liečiv a ďalšieho zdravotníckeho materiálu, čím sa pre investorov vytvárajú významné príležitosti.

V advokátskej kancelárii PRK Partners pomáhame klientom vo všetkých fázach projektov z oblasti farmaceutického priemyslu - od výskumu a vývoja až po výrobu a predaj. Náš tím poskytuje špičkové právne služby v širokom spektre záležitostí, vrátane ochrany duševného vlastníctva a osobných údajov, fúzií a akvizícií, verejného obstarávania i riešenia sporov. Podnikateľov v zdravotníctve tiež úspešne prevedieme prísnou verejnoprávnou reguláciou v tomto odvetví a poradíme v otázkach hospodárskej súťaže.

Referencie

Právne poradenstvo v súvislosti so zavedením programu „práca z domova“ (home office) pre výrobcu optických zariadení, vrátane prípravy príslušnej zmluvnej dokumentácie.

 

Právne poradenstvo psychiatrickej liečebni pri prepúšťaní zamestnanca, ktorý porušil etický kódex zdravotníckeho pracovníka.

 

Navrhnutie štruktúry spolupráce medzi významnou farmaceutickou spoločnosťou s niekoľkými subjektmi v Českej republike a ich vrcholovými manažérmi (riešenie tzv. súbehu funkcií).

 

Právne poradenstvo poprednému výrobcovi generických liekov v súvislosti s ukončením spolupráce s jeho čelným predstaviteľom v Českej republike, vrátane právnej pomoci pri uplatňovaní nárokov zo zmlúv.

 

Úspešné zastupovanie poprednej farmaceutickej spoločnosti v mimosúdnom konaní so zamestnancami ohľadom ukončenia ich pracovného pomeru z dôvodu reorganizácie spoločnosti.