ODVETVIA

Médiá

Mediálny biznis sa v našom regióne, rovnako ako v zahraničí, zásadne mení. Mediálne spoločnosti sa intenzívne snažia nájsť nové monetizačné stratégie. Reagujú tak na skutočnosť, že inzerenti presúvajú svoje investície do nových informačných technológií a médiá musia podchytiť reklamný potenciál sociálnych sietí a ďalších inovatívnych médií. Napriek týmto výzvam sú tu významné príležitosti na rast pre obe strany - médiá aj inzerentov.

V advokátskej kancelárii PRK Partners radíme kľúčovým hráčom vo všetkých otázkach týkajúcich sa médií a reklamy. Naša odbornosť a skúsenosť v tejto oblasti neustále rastie. Renomovaná publikácia Chambers Europe uvádza, že hoci naša kancelária nie je tradične spájaná práve s týmto odvetvím, úspešne do neho prenikla a zaznamenáva v ňom významné úspechy. Zostavili sme tím expertov z rôznych oblastí práva, ktorého silnou špecializáciou je televízna reklama, ale v celom rozsahu pokrývame aj regulačnú a korporátnu problematiku, oblasť hospodárskej súťaže a ochrany duševného vlastníctva.

Referencie

Právne poradenstvo Českej tlačovej kancelárii (ČTK) ohľadom používania jej spravodajských materiálov ostatnými hráčmi na trhu a problematiky ochrany autorských práv.

Úspešné zastupovanie významného prevádzkovateľa televízneho vysielania v súdnom konaní vo veci prepustenia vrcholového manažéra.

Zastupovanie významného medzinárodného prevádzkovateľa multikina a zábavného centra pri vymáhaní pohľadávok a v konaní o výkone rozhodnutia.  

Právne poradenstvo nadnárodnej komunikačnej skupine Publicis Groupe v súvislosti s akvizíciou Kindred Group, najväčšej nezávislej skupine zaoberajúcej sa digitálnou komunikáciou v Českej republike.  

Dlhodobé poradenstvo Ringier Axel Springer Media AG v súvislosti s ich činnosťou v oblasti investícií a predaja svojich aktivít na mediálnom trhu v Českej republike a na Slovensku.